Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики

Анотації 

Головко О.І. Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню сутності та змісту інституту компетенції Європейського Союзу і Європейського Співтовариства у сфері соціальної політики. У роботі проведено комплексний аналіз доктрини компетенції міжнародних організацій, особливостей компетенції Європейського Співтовариства як міжнародної організації з елементами наднаціональності, розкрито механізми реалізації компетенції ЄС у соціальній сфері, досліджено особливості правового забезпечення соціальної політики ЄС, визначено функції її правового забезпечення та висвітлено повноваження основних органів ЄС у соціальній сфері.
   Ключові слова: Європейський Союз, органи Європейського Союзу, соціальна політика, соціальна політика Європейського Союзу, принцип обмежених повноважень, приницип субсидіарності, імпліцитна компетенція, експліцитна компетенція.

Головко О.И. Функции и компетенция органов Европейского Союза в сфере социальной политики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. – международное право. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию сути и содержания института компетенции Европейского Союза и Европейского Сообщества в сфере социальной политики. В работе проведён комплексный анализ доктрины компетенции международных организаций, особенностей компетенции Европейского Сообщества как международной организации с элементами наднациональности, раскрыто механизмы реализации компетенции Европейского Союза в социальной сфере, исследовано особенности правового регулирования социальной политики в ЕС, раскрыто функции правового регулирования социальной политики ЕС, а также полномочия и функции главных органов ЕС в социальной сфере.
   Ключевые слова: Европейский Союз, органы Европейского Союза, социальная политика, социальная политика Европейского Союза, принцип ограниченных полномочий, принцип субсидиарности, имплицитная компетенция, експлицитная компетенция.

Holovko Oksana. Functions and Competencies of the European Union Institutions in the Field of the Social Policy. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.11. – International Law. Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2003.

   The dissertation is devoted to the research of the content of the social policy issues within the EU based upon the investigation of the competencies of the EU institutions in the maintenance of the legal regulations of inter-state co-operation in social matters.
   The first chapter deals with the basics of the social policy legal regulations such as the notion of the social policy and the legal framework of the regulation of social relations on the constitutional and international level. The notion of the social policy has been investigated on national and international levels with special attention to the basic international legal regulation of the social policy aspects within the framework of the international intergovernmental organizations (United Nations Organization, International Labor Organization). This chapter deals with development of legal provisions, which regulate the social aspects of the European integration process within the framework of the EU, especially on the basis the European Union (EU) and European Community (EC) founding treaties.
   The second chapter is dedicated to the theoretical aspects of the competence of the European Union. In the middle of the scientific research are the types of the powers of the European Union and European Communities as well as the principles and forms of their realization. Main mechanism of the realization of the powers of the EU is determined through the twofold nature of the EU’s competence in social matters. The EU competence in social matters is fixed in the establishing treaty only as one of the EU aims, whereas the social competence of the European Community is reflected in the EC goals as well as in the enumerative powers in social sphere. Moreover the realization of the EC social powers is directly connected with the EC suprantionality, which means the realization of the EC explicit powers only through the EC institutions.
   It is pointed out that the EC legal acts and the international treaties are the main legal forms of the EU powers’ realization and therefore play key role in the legal regulation of the social policy within the European Union. The legal characteristics of regulations and directives have been examined due to their enormous importance for the realization of the social policy within the EU. It is stated that the impact of the legal acts of the EU on the national social regulation is to be researched through the correlation between the national law and the law of the EU. The value of the human rights and freedoms needs to be pointed out because they must be the only margin to apply the doctrine of direct effect and to recognize the supremacy of the European Community Law, especially in the sphere of the social policy. The human rights and freedoms are nowadays the only measure which determines the real border between the application of national law of the EU-member States and the EU/EC law.
   The international legal framework of the regulation of the social policy of the European Union has been studied on the basis of the contemporary system of the international treaties of the European Community, their role and place in the realization of the social competence of the EU. It is stated on the basis of the analysis of the Partnership- and Cooperation Agreement between the European Union and Ukraine that the contractual relations between Ukraine and the EU in the field of the social policy need to be activated especially on the bilateral level Ukraine – EU-member states.
   The third chapter is devoted to the powers of the EU institutions in the field social policy. The main principles of the functioning of the institutional mechanism of the EU have been analyzed. The composition, tasks and powers of the main institutions and subsidiary bodies in the field of the social policy have been analyzed. The main attention is paid to the powers of the European Council, the Council of the European Union, the European Commission, the European Parliament and the European Court of Justice with respect to the legal regulation of the social policy issues.
   The author attempted to give a complex analysis of the powers of the EU institutions and bodies in the social field which is mainly based on the study of its legal provision and peculiarities, devoted to the realization of the EU competence in social matters. The main practical results are as following:
   - the conceptual international-legal and constitutional basics of the legal maintenance of the social policy have been represented;
   - the international legal co-operation of the states in social matters was investigated within the framework of the international governmental organizations (the UN, ILO and Council of Europe);
   - on the basis of the analysis of the establishing treaties, practice of the main institutions and doctrine of the social policy of the EU the historical-legal and theoretical aspects of the social policy of the EU are enlightened;
   - the analysis of the functions and powers of the European Union and European Communities in social affairs has been conducted;
   - the principles of the legal maintenance of the social policy of the EU have been investigated: the primacy of the EU Law; the principle of the solidarity; the principle of the subsidiarity; the principle of the proportionality and principle of the prohibition of discrimination, the principle of social equality;
   - the analysis of the types of the EU and EC powers has been conducted as well as the legal mechanism of the competences’ realization has been investigated;
   - the complex analysis of the contemporary stage of the bilateral co-operation between Ukraine and the EU in social matters and practical recommendations concerning the increase of its effectiveness of mutual co-operation have been delivered.
   Key words: European Union, institution of the European Union, social policy, social policy of the European Union, the principle of enumerative powers, principle of subsidiarity, implicite competence, explicite competence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net