Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна

Анотації 

Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.— Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена теоретичним і практичним аспектам формування правової культури особи. У ній досліджуються сутність, поняття і місце правової культури особи у правовій системі суспільства. Аналізуються чинники формування правової культури особи і визначаються можливості їх урегулювання за допомогою норм права. На підставі аналізу юридичної літератури щодо співвідношення правової культури особи з її правосвідомістю і загальним світоглядом виділяється блок правових установок. Показано, що правові установки як структурний елемент правової культури особи потребують першочергового правовиховного впливу. Формулюються пропозиції з удосконалення форм та способів правовиховного впливу на особу.
   Ключові слова: правова культура, правова культура особи, правосвідомість, правове виховання, принципи правового виховання, правова освіта, правова установка, чинники правовиховного впливу, засоби правовиховного впливу.

Ganzenko O.O. Formation of Personal Legal Culture in the Conditions of Establishing a Legal State in Ukraine.— Manuscript.

Thesis for a Candidate degree of Law sciences on speciality 12.00.01 — a theory and history of state and law; history of political and law sciences.— Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

   Thesis is devoted to theoretical and practical aspects of the formation of personal legal culture. The essence, notion and place of personal legal culture in the legal system of society are investigated. The factors of the formation of personal legal culture are analysed and the possibilities of their regulation with the help of legal norms are defined. On the basis of the theoretical analysis of the literature on the problems of correlation between personal legal culture and legal consciousness a complex of legal attitudes is singled out. It is illustrated that legal attitudes as structural elements of personal legal culture mast be given priority in legal upbringing. Recommendations on more effective forms and ways of upbringing a legally educated person are formulated.
   Key words: legal culture, personal legal culture, legal consciousness, legal upbringing, principles of legal upbringing, legal education, legal attitude, factors of legal upbringing, ways of legal upbringing.

Ганзенко А.А. Формирование правовой культуры личности в условиях развития правового государства Украина.— Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 — теория и история государства и права; история политических и правовых учений.— Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим аспектам формирования правовой культуры личности. В ней исследуются сущность, понятие и место правовой культуры личности в правовой системе общества. Определяется соотношение и взаимосвязь между правовой культурой личности и ее правосознанием. Анализируются факторы формирования правовой культуры личности и определяются возможности их урегулирования с помощью норм права.
   Правовое воспитание рассматривается как основной фактор формирования правовой культуры личности. Исследуются сущность, понятие и цели правового воспитания, определяются его принципы. На основе теоретического анализа юридической литературы относительно соотношения правовой культуры личности с ее общим мировоззрением выделяется блок правовых установок.
   Показано, что правовые установки как структурный элемент правовой культуры личности синтезируют в себе все составляющие правового сознания личности и обуславливают характер и направленность правового поведения. Сформировано прикладное определение правовой культуры личности в динамике и положение о том, что блок правовых установок требует первоочередного правовоспитательного воздействия. Анализируются пути формирования положительных правовых установок через содействие позитивным и противодействие негативным факторам формирования правовой культуры личности.
   Рассматриваются пути целенаправленного формирования правовой культуры личности. Формируются предложения по усовершенствованию форм и способов правовоспитательного воздействия на личность.
   Ключевые слова: правовая культура, правовая культура личности, правосознание, правовое воспитание, принципы правового воспитания, правовое образование, правовая установка, факторы правовоспитательного воздействия, средства правовоспитательного воздействия.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net