Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення і розвиток органів Державної автомобільної інспекції МВС України (1936-2000 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення і розвиток органів Державної автомобільної інспекції МВС України (1936-2000 рр.)

Анотації 

Хом’як Я.І. Становлення і розвиток органів Державної автомобільної інспекції МВС України (1936-2000 рр.). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі становлення та розвитку органів Державної автомобільної інспекції України. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури, державних правових актів, узагальнення практики розглядаються питання функціонування та основних засад автоінспекції.
   Автором були проаналізовані архівні джерела та публікації періоду формування органів Державтоінспекції в Західній Україні. Зокрема, їх формування почалося ще в часи панування Австро-Угорщини. Починаючи з 23 липня 1908 року встановлювалися Правила вуличного руху. Після входження Західної України в склад Польської держави процес формування органів нагляду за безпекою руху продовжувався. Проте цей процес був нетривалий, що зумовлювалося геополітичним положенням даного регіону i воєнно-політичними катаклізмами, які відбувалися. Ряд досліджених архівних матерілів були введені в науковий оббіг вперше. Разом з тим в науковий оббіг також вперше було введено деякі раніше неопубліковані нормативно-правові акти.
   Визначено особливості формування i структура органів ДАІ України, проаналізовано значну кількість нормативно-правових актів. Автором виявлено причини, що негативно впливають на діяльність органів нагляду за безпекою руху. Показане значення діяльності органів ДАІ по забезпеченню життєдіяльності громадян.
   Автор обгрунтовує необхідність розробки правового механізму реогранізації органів Державтоінспекції на рівні європейських стандартів.
   Ключові слова: правоохоронні органи, ДАІ, структура, діяльність, нормативно-правові акти, Українська держава.

Хомяк Я.И. Становления и развитие органов Государственной автомобильной инспекции МВД Украины (1936-2000 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме становления органов Государственной автомобильной инспекции.
   Автором были проанализированы архивные источники и публикации периода формирования органов Госавтоинспекции в Западной Украине. В частности, их формирование началось еще во время господства Австро-Венгрии. Распоряжением австрийского Министерства внутренних дел №130 от 5 октября 1907 г. создавались органы дорожного надзора (organy nadzoru drogowego). Данный правовой акт утверждал Устав о дорожной полиции. Начиная с 23 июля 1908 г., устанавливались Правила уличного движения. Тем не менее недостаточность светофоров, дорожных знаков, регулировщиков были причиной частых аварий. Для налаживания отношений между участниками дорожного движения распоряжением Министерства внутренних дел от 4 июня 1910 г. на шоссейных дорогах устанавливались автодорожные знаки. После вхождения Западной Украины в состав Польского государства процесс формирования органов надзора за безопасностью движения продолжался. В каждом уезде функционировала уездная государственная полиция, в состав которой входила дорожная полиция. Процесс формирования органов надзора за дорожным движением в Западной Украине был непродолжительным, что обусловливалось геополитическим положением данного региона и соответственно военно-политическими катаклизмами, которые происходили здесь. Немецко-советский пакт, подписанный в Москве 23 августа 1939 г., и соглашение между двумя странами о распределении сфер влияния в Восточной Европе создали предпосылки глобального мирового конфликта.
   Определено, что с 1 сентября 1983 г. было введено в действие Указ Президиума Верховного Совета СССР “Об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения”. По этому Указу Госавтоинспекция получала возможность предъявлять значительно больше требований к руководителям автопредприятий и к иным должностным лицам, а не только к водителям, как это было ранее. В начале 80-х лет было измененено руководство МВД СССР, что повлекло за собой невиданную чистку кадров личного состава органов милиции. Правда, во время кампании были допущенные явные перегибы, и определенная часть освобожденных сотрудников была восстановлена на роботе в органах милиции.
   Диссертантом проанализирован процесс формирования и развития органов ГАИ Украины, нормативно-правовые акты, которые определяют организацию, структуру и компетенцию.
   Установлены особенности формирования и структура органов надзора за безопасностью движения, определена сфера их компетенции. Проанализировано значительное количество нормативно-правовых актов, которые регулировали деятельность органов ГАИ. Отмечены особенности функционирования, указано на те изменения, которые были внесены в их деятельность. Автором были установлены причины, которые негативно влияют на деятельность органов Госавтоинспекции.
   В процессе исследования проанализировано значительное количество материалов из архивных фондов. Ряд исследованных архивных материалов были введены в научный оборот впервые. Вместе с тем в научный оборот также впервые было введено некоторые ранее неопубликованные нормативно-правовые акты.
   Автор обосновывает необходимость разработки в настоящее время правового механизма реорганизации органов Госавтоинспекции на уровне европейских стандартов.
   Ключевые слова: правохранительные органы, ГАИ, структура, деятельность, нормативно-правовые акты, Украинское государство.

Khomyak Ya.I. The Formation and Development of the Bodies of State Traffic Inspection of the Ministry of Internal Affairs of the Ukraine (1936–2000). Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) in specialty 12.00.01. – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to the problem of the formation and development of the bodies of State Traffic Inspection of Ukraine. On the basis of the theoretical analysis of legal literature, state legislative instruments, generalization of practical issues the author considers the questions of the functioning and main principles of traffic inspection. The importance of the activity of the State Traffic Inspection for the activity of citizens is shown in the dissertation. The author has analyzed a great number of legislative instruments, defined the reasons, which adversely influence the functioning of the bodies of traffic safety inspection.
   Key words: law enforcement bodies, State Traffic Inspection, structure, activity, legislative instruments, the Ukrainian state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення і розвиток органів Державної автомобільної інспекції МВС України (1936-2000 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net