Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів

Анотації 

Хандрос М. Я. Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.20.01 – Механізація сільськогосподарського виробництва. – Національний аграрний університет, Київ, 1999.

   Досліджується негативний вплив усталених коливань зовнішнього завантаження на енергетичні показники та продуктивність мобільного сільськогосподарського агрегату. Одержано додаткові дані про спектральні щільності та статичні моменти коливань енергетичних показників транспортного, орного та силозбирального агрегатів. Розроблено оригінальні рівняння прямолінійного нерівномірного усталеного руху агрегату та його складових частин. В рівняннях враховані такі динамічні параметри: інерційності робочого процесу та регулятора і зведений момент інерції двигуна, поступальні маси трактора та робочих машин, жорсткість швидкісної характеристики та жорсткість пружного зчепу, момент інерції в'язкого демпфера та ін.
   Підвищення ефективності функціонвання агрегату в таких умовах досягається шляхом раціонального вибору допустимих співвідношень між динамічними параметрами, завдяки чому втрати порівняно із статичними режимами руху зменшуються у 2 ... 4 рази.
   Ключові слова: мобільний сільськогосподарський агрегат, коливання навантаження, зниження енергетичних показників, динамічні параметри.

Хандрос М. Я. Повышение эффективности функционирования мобильного сельськохозяйственного агрегата путем улучшения его динамических параметров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Механизация сельськохозяйственного производства. – Национальный Аграрный університет, Киев, 1999 .

   В эксплуатационных условиях движение мобильного сельскохозяйственного агрегата характеризуется колебаниями внешней нагрузки, поступательной скорости и других показателей. Из-за этих колебаний происходит снижение средних значений энергетических показателей двигателя по сравнению с данными технических характеристик и соответствующее снижение фактической производительности всего агрегата. На энергоемких технологических операциях имеет место снижение эффективной и тяговой мощности на 10-15%, а увеличение расхода топлива на 10%, при неблагоприятных условиях снижение доходит до 30% и 16% соответственно. Необходимость нейтрализации и правильного учёта отрицательного влияния установившихся колебаний внешней нагрузки на энергетические показатели и производительность сельскохозяйственного агрегата определяет актуальность данной работы.
   Объектом исследования в теоретическом плане являлся тяговый сельськохозяйственный агрегат с жёстким или упругим сцепом, движение которого в процессе выполнения рабочих ходов является прямолинейным, неравномерным, установившимся.
   Объектами экспериментального исследования служили транспортный агрегат в составе трактора МТЗ-50 ПЛ с двумя прицепами 2-ПС-4, пахотный агрегат в составе трактора Т-74 с плугом П-5-35 “Труженик”, трактор Т-150К с силосоуборочным комбайном КС-2.6 А, а также специально изготовленный экспериментальный упругий сцеп для транспортного агрегата.
   В работе получены дополнительные данные о спектральных плотностях и статистических моментных характеристиках экспериментальных агрегатов на различных рабочих скоростях.
   По уравнениям соответствующих элементов с общепринятым уровнем формализации получены новые нелинейные уравнения дизельного двигателя и агрегатов с жёстким и упругим сцепом. Уравнения учитывают специфику движения мобильного сельськохозяйственного агрегата при переменной установившейся нагрузке. Для облегчения использования частотных методов анализа работы динамической системы агрегата разработан новый вариант метода эквивалентной линеаризации дифференциальных уравнений движения, который учитывает несимметричный, нелинейный характер статической скоростной характеристики агрегата при работе дизеля на регуляторе, а также негармонический и негаусов характер колебаний угловой скорости последнего на сельськохозяйственных операциях.
   Введено два новых критериальных динамических параметра двигателя и агрегата. Определены область допустимых значений этих параметров. Осуществлён анализ и оригинальная классификация потерь мощности: потери из-за нелинейности статической характеристики, потери из-за инерционности рабочего процесса, потери, обусловленные возникновением паразитной мощности.
   Практическое значение выполненной работы состоит в том, что она в определённой мере расширяет границы существующих представлений о динамике мобильного сельськохозяйственного агрегата и механизме влияния установившейся переменной нагрузки на его энергетические показатели. Разработанные методические подходы, уравнения и алгоритмы имеют достаточно универсальный характер и могут быть использованы в последующих исследованиях и тяговых расчётах различных типов мобильных сельськохозяйственных агрегатов.
   Ключевые слова: мобильный сельськохозяйственный агрегат, колебания нагрузки, снижение энергетических показателей, динамические параметры.

Handros M. J. Increasing of efficiency work of the mobile farm machine by the improving it’s dynamic parameters. – Typescript.

Thesis on competition of the scientific degree of the candidate of engineering scienees on a speciality 05.20.01. – Farm mechanization. – National agricultural university of Ukrain, Kiev, 1999.

   At thе dissertation there are researched dynamic phenomenons, which is in the mobile farm machine and it’s engine under the influence of the variable outward` steady loading and make worse the energetical indexes, one of them – losses of power within 10 ¸ 15% on an averege, to 30% maximum.
   Increasing of efficiency work of a aggregate in such conditions attain by the rule choice of dynamic parameters and using of the viscous damper and elastic hitch. Thanles to these actions dynamic losses may be decrease 3 ¸ 4 times.
   Key words: mobile farm machine, tractor diesel, engine, variable outward steady loading, computer calculation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності функціювання мобільного сільськогосподарського агрегату шляхом поліпшення його динамічних параметрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net