Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-правовий статус корінних народів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-правовий статус корінних народів

Анотації 

Киценко Денис Максимович. Міжнародно-правовий статус корінних народів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертаційну роботу присвячено дослідженню становлення, сучасного стану й перспектив розвитку міжнародно-правового статусу корінних народів. Визначено специфічні риси та запропоновано авторську дефініцію корінних народів. Розкрито еволюцію їх міжнародно-правового статусу. Комплексно проаналізовано міжнародні документи, що визначають міжнародно-правовий статус корінних народів, розкрито їх взаємозв’язок. Досліджено відповідні документи, розроблені організаціями корінних народів, визначено їх вплив на розвиток галузі. Всебічно проаналізовано проекти Американської декларації про права корінних народів і Декларації ООН про права корінних народів. У результаті аналізу правового статусу корінних народів в Україні внесено пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства.
   Ключові слова: корінні народи, права людини, національні меншини, міжнародно-правовий статус.

Киценко Денис Максимович. Международно-правовой статус коренных народов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена исследованию становления, современного состояния и перспектив развития международно-правового статуса коренных народов. Определены специфические черты и предложена авторская дефиниция коренного народа. Раскрыта эволюция международно-правового статуса коренных народов. Международные документы, определяющие международно-правовой статус коренных народов, проанализированы комплексно, раскрыта их взаимосвязь. Исследованы соответствующие документы, разработанные организациями коренных народов, определено их влияние на развитие отрасли. Всесторонне исследованы проекты Американской декларации прав коренных народов и Декларации ООН о правах коренных народов. В результате анализа правового статуса коренных народов в Украине внесены предложения по усовершенствованию национального законодательства.
   Ключевые слова: коренные народы, права человека, национальные меньшинства, международно-правовой статус.

Kytsenko Denys Maksymovych. Legal Status of Indigenous Peoples under International Law. – Manuscript.

The thesis for а Candidate of Law Degree in the field 12.00.11 – International Law. – Institute of International Relations of the Taras Schevchenko Kyiv National University, the City of Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to complex analysis of the history of development, actual state and the nearest prospects of development of the legal status of indigenous peoples under public international law. The aim of the research is to formulate theoretical concepts and practical recommendations towards the development of the theory of international law, further improvement of the international and national law provisions, their application and strengthening effectiveness of the fulfilment of the indigenous rights.
   The thesis consists of three sections.
   Section 1 is divided into two subsections. The first subsection deals with the general description of peculiarities of indigenous peoples. On the basis of the performed research the author elaborated the original definition of indigenous peoples. Subsection 2 depicts history of development of the legal status of indigenous peoples in the period dated from 1550 ad. till 1989 ad.
   Section 2 consists of four subsections. The first part includes the detailed analysis of so called "hard law" documents. The second part shows the influence of the soft law documents upon the sphere. In the third subsection the author analyses practice of the Arctic Council as an example of implementing the indigenous rights at the international level. In the fourth subsection the author considers the relative sphere of the national legislation of Canada, Denmark, Finland, Norway, Russian Federation and Sweden. Summarising this part of the research, the author underlines how the mentioned legislation corresponds to internationally recognised standards, and marks out positive features of each enactment.
   Section 3 includes three subsections. The first one deals with political documents, elaborated by organisations of indigenous peoples, and shows their influence on the sphere's development. The second one includes complex analysis of the de lege ferenda of the sphere. It studies the UN Draft declaration on the rights of indigenous peoples and The proposed American declaration on the rights of indigenous peoples. Summarising the research, the author considers the relevant Ukrainian legislation and proposes the certain ways to improve it according to the internationally recognised standards.
   Conclusions and proposals formulated in the thesis are a valuable contribution to the theory and practice of international law and can be used in continuous legislative efforts in the field of international and national regulation of indigenous rights. Certain positions of the thesis have disputable character and can be used in the future scientific research. The results of the work can be used by students and lecturers of law departments of universities when studying "International Law" course, as well as by practitioners.
   Key words: indigenous peoples, human rights, national minorities, legal status under international law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-правовий статус корінних народів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net