Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського

 Анотації

Цибенко І.П. Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вивченню бібліографічних аспектів наукової спадщини М.С.Грушевського. Дисертант характеризує постать М.С.Грушевського як бібліографа та бібліографознавця. Автором дисертації відтворено концепцію бібліографічної культури в творчості видатного вченого та громадського діяча, про що свідчить бібліографічне оснащення його наукової спадщини, підготовка бібліографічних праць, критико-бібліографічна діяльність на сторінках багатьох наукових видань. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця ХІХ – першої третини ХХ століть, реконструйовано в історичному аспекті не лише невідомі чи маловідомі факти бібліографічної діяльності М.С.Грушевського, але й доведено їх значення для сьогодення.
   Ключові слова: М.С.Грушевський, грушевськознавство, наукова спадщина, бібліографія, бібліографічні аспекти, критико-бібліографічна діяльність, бібліографознавство.

Цыбенко И.П. Библиографические аспекты научного наследия М.С.Грушевского. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена изучению библиографических аспектов научного наследия М.С.Грушевского. Диссертант характеризует личность М.С.Грушевского как библиографа и библиографоведа. Автором диссертации восстановлена концепция библиографической культуры в творчестве выдающегося ученого и общественного деятеля, о чем свидетельствует библиографическое оснащение его научного наследия, подготовка библиографических трудов, критико-библиографическая деятельность на страницах многих научных изданий. Определено влияние М.С.Грушевского на развитие отечественной библиографии конца ХІХ- первой трети ХХ столетий, реконструировано в историческом аспекте не только неизвестные или малоизвестные факты библиографической деятельности М.С.Грушевского, но и доказано их значение для сегодняшнего дня.
   Ключевые слова: М.С.Грушевский, грушевсковедение, научное наследие, библиография, библиографические аспекты, критико-библиографическая деятельность, библиографоведение.

Tsybenko I.P. Bibliographical aspects of M.S.Grushevsky’s scientific legacy. Manuscript.

Thesis on competing a candidate’s degree of history sciences by speciality 07.00.08 – bibliology, library science, bibliographyscience. Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to professional study of M.S.Grushevsky’s scientific legacy due to bibliography science. On their basis the personality of M.S.Grushevsky is characterized as a bibliographer and a library scientist. The conception of bibliographic culture in Grushevsky’s scientific works indicative of bibliographic ensuring his scientific legacy, creation of bibliographic works, critical and bibliographic activity on the pages of a number of scientific publications is given. M.S.Grushevsky’s impact to the development of Ukrainian science and culture including bibliographies of the end of the XIXth and one third part of the XXth centuries is defined; the unknown or little known facts of Grushevsky’s bibliographic activities are reconstructed in historical aspects and their significance for the present is proved.
   Key words: M.S.Grushevsky, Grushevsky science, scientific legacy, bibliography, bibliographical aspects, critical and bibliographical activities, bibliographic ensuring.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net