Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у «Житії Теодосія Печерського» (ХІ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у «Житії Теодосія Печерського» (ХІ ст.)

Анотації 

Ізмайлова Н.О. Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у “Житії Теодосія Печерського” (ХІ ст.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 - російська мова. Харківський державний університет. Харків, 1998.

   У дисертації досліджуються домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого в оригінальній пам’ятці ХІ ст. “Житії Теодосія Печерського”: вставки, цитати, ремінісценції, символи, притчі, ключові слова, мовленнєві формули. Шляхом аналізу специфіки літератури раннього середньовіччя (ідейний зміст, структура художніх образів тощо) в дисертації теоретично обгрунтовується вибір зазначенних мовленнєвих засобів у ЖТП як домінантних, показана їх взаємодія, а також роль домінантних мовленнєвих засобів в організації твору взагалі.
   Ключові слова: агіографія, мовленнєві засоби, вставки, цитати, ремінісценції, притчі, ключові слова, мовленнєві формули.

Измайлова Н.А. Доминантные речевые средства создания образа Святого в “Житии Феодосия Печерского” (ХІ в.). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 - русский язык. Харьковский государственный университет. Харьков, 1998.

   В диссертации исследуются доминантные речевые средства создания образа Святого в оригинальном памятнике ХІ в. “Житии Феодосия Печерского”: вставки, цитаты, реминисценции, притчи, ключевые слова, речевые формулы. Путем анализа специфики литературы раннего средневековья (идейное содержание, структура художественных образов) в диссертации теоретически обосновывается выбор указанных речевых средств в ЖФП как доминантных, показывается их взаимодействие между собой, а также их роль в организации повествования.
   Ключевые слова: агиография, речевые средства, вставки, цитаты, реминисценции, притчи, ключевые слова, речевые формулы.

Izmailova N.A. The dominant speech means of creation of the image of the Saint in “Feodosij Pecherskij’s vita” (XI century). — Manuscript.

Dissertation for the Degree of Candidate of Philological Sciences. - Kharkiv State University. Kharkiv, 1998. - Manuscript.

   The dissertation explores the dominant speech means of creation of the image of the Saint in the authentic text of XI century “Feodosij Pecherskij’s vita”, viz. insertions, quotations, reminiscences, parables, key words, figures of speech. Due to the analysis of the specificity of ideologic content and the structure of images in East Slavonic literature of X-XII centuries and in “Feodosij Pecherskij’s vita”, the author justifies the choice of speech means regarded as the dominant ones. The speech means are considered in relation to each other, and their role in the organization of narration is investigated.
   Key words: hagiography, speech means, insertions, quotations, reminiscences, parables, key words, figures of speech.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Домінантні мовленнєві засоби створення образу Святого у «Житії Теодосія Печерського» (ХІ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net