Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах органів внутрішніх справ МВС України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах органів внутрішніх справ МВС України

Анотації 

Малічевський В.І. Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах органів внутрішніх справ МВС України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячено структурно-функціональному аналізу ситуації застосування вогнепальної зброї, психологічному аналізу особливостей поведінки працівників ОВС та злочинців у ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження, опрацюванню шляхів професійної підготовки до дій в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження в підрозділах МВС України. Виявлено перелік чинників, які позитивно та негативно впливають на ефективність діяльності в ситуації ЗВЗУ, розроблена класифікацію ситуацій ЗВЗУ. Практичне значення дослідження полягає в розробці соціально-психологічного тренінгу “Тренінг готовності до ЗВЗУ”, вироблені рекомендацій для проведення занять із професійно-психологічної підготовки, розробці обладнання смуги психологічного навантаження, яка може ефективно використовуватися для проведення занять із вогневої, тактико-спеціальної та психологічної підготовки. Всі практичні напрацювання спрямовані на підвищення ефективності дій працівників ОВС в екстремальних умовах взагалі та в ситуації ЗВЗУ як окремому їх виді.
   Ключові слова: професійно-психологічна підготовка, вогнева підготовка, ситуація застосування вогнепальної зброї на ураження, професійна діяльність, ефективність діяльності, системний аналіз діяльності, екстремальна ситуація, поведінка в ситуації застосування вогнепальної зброї на ураження, соціально-психологічний тренінг.

Malichevsky V.I. Psychological methods of fire-arms training in the subunits of internal affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for candidate degree in Psychological Science by specialty 19.00.06 – juridical psychology. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The thesis research is devoted to the structural-functional analysis of the fire-arms use situation, the psychological analysis of the peculiarities of the militiamen’s and criminal’s behavior in the situation of fire-arms use and the moment of hit, working out the ways of professional training for the action in the situation of fire-arms use and hit the subunits of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
   Key words: professional-psychological training, fire training, combat training, a situation of the fire-arms use and hit, activity, the systems analysis of activity, the behavior in the situation on the fire-arms use and hit, social-psychological training.

Маличевский В.И. Психологические методы огневой подготовки в подразделениях органов внутренних дел МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Реформирование деятельности правоохранительных органов Украины в значительной степени связано з изменением психологии лиц, которые от имени государства реализуют на практике властные полномочия по применению огнестрельного оружия на поражение, что связано с высокой степенью правовой, административной, моральной, социальной ответственности, обеспечением законности, безопасностью работников милиции и граждан, престижем органов внутренних дел в целом. Поэтому не вызывает сомнения необходимость взвешенного и научно обоснованного подхода к профессионально-психологической и боевой подготовке к действиям в ситуации применения оружия на поражение.
   Автор выходит из того, что эффективность деятельности в ситуации применения оружия на поражение зависит от культурологических, психолого-правовых, профессиональных и субъективно-психологических особенностей работника милиции, что, в свою очередь, требует создания такой методики подготовки, которая будет учитывать культурологические, психолого-правовые, субъективно-психологические особенности личности и соответствовать экстремальным параметрам боя.
   В диссертации осуществлен структурный анализ ситуации применения огнестрельного оружия на поражение, изучаются ее субъективно-психологический, правовой, административный, культурологический и религиозный аспекты, проводится классификация поведения работников милиции и преступников в ситуации применения оружия на поражение, исследуются факторы, которые влияют на эффективность деятельности в ситуации применения оружия на поражение, разрабатывается и предлагается социально-психологический тренинг “Готовности к применению огнестрельного оружия на поражение”, рекомендации для проведения практических занятий, структура и оборудование полосы психологической нагрузки.
   Ключевые слова: профессионально-психологическая подготовка, огневая подготовка, ситуация применения огнестрельного оружия на поражение, профессиональная деятельность, эффективность деятельности, экстремальная ситуация, системный анализ деятельности, поведение в ситуации применения огнестрельного оружия на поражение, социально-психологический тренинг.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні методи вогневої підготовки в підрозділах органів внутрішніх справ МВС України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net