Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Фізико-математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини

Анотації 

Паніна Ю.Є. Фізико-математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 - біофізика.- Харківський державний університет, Харків, 1998.

   В цій роботі побудована фізико-математична модель гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини, яка кількісно описує кінетику цього явища при зануренні клітин в гіпертонічний водний розчин проникаючої в них електрично нейтральної речовини на етапі набухання до критичного об'єму та на етапі гемолізу. Методом малокутового розсіяння світла з використанням побудованої фізико-математичної теорії явища гіпотонічного гемолізу визначені коефіцієнти проникності еритроцитів донорської і пуповинної крові до діметилсульфоксиду, гліцерину та інших кріопротекторів.
   Ключові слова: фізико-математична теорія, гіпотонічний гемоліз, еритроцит, коефіцієнт проникності, розсіяння світла.

Панина Ю.Е. Физико-математическая теория гипотонического гемолиза эритроцитов человека. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 03.00.02 - биофизика. -Харьковский государственный университет, Харьков, 1998.

   В этой работе построена физико-математическая модель гипотонического гемолиза эритроцитов человека, которая количественно описывает кинетику этого явления при погружении клеток в гипертонический водный раствор проникающего в них электрически нейтрального вещества на этапе набухания до критического объема и на этапе гемолиза. Методом малоуглового рассеяния света с использованием построенной физико-математической теории явления гипотонического гемолиза определены коэффициенты проницаемости эритроцитов донорской и пуповинной крови для диметилсульфоксида, глицерина и других криопротекторов.
   Ключевые слова: физико-математическая теория, гипотонический гемолиз, эритроцит, коэффициент проницаемости, рассеяние света.

Panina Y.E. The physico-mathematical theory of hypotonic hemolysis of human erythrocytes.-Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 03.00.02 - biophysics. -Kharkov state university, Kharkov, 1998.

   In this work the physico-mathematical model of hypotonic hemolysis of human erythrocytes has been developed.  It describes the kinetics of this phenomenon under cells plunging into hypertonic water solution of electrically neutral permeable substance during the swelling of cell to critical volume and at hemolysis stage. Donor and cord blood erythrocyte permeability coefficients to dimethylsulfoxide, glycerol and other cryoprotectants were determined by the small angular light scattering method using developed the physico-mathematical theory of the hypotonic hemolysis phenomenon.
   Key words: physico-mathematical theory, hypotonic hemolysis, erythrocyte, permeability coefficient, light scattering.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-математична теорія гіпотонічного гемолізу еритроцитів людини

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net