Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права

Анотації 

Вихрист Сергій Михайлович. Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002.

   У дисертації на основі теоретичних здобутків у галузі теорії та історії права, міжнародного, конституційного, кримінального, кримінально-процесуального, адміністративного та інших галузей права, існуючих міжнародного-правових норм та чинного національного законодавства, узагальнення практики їх реалізації здійснено комплексний аналіз проблем міжнародно-правового та національного регулювання видачі осіб, сформульовано теоретичні положення і практичні рекомендації, спрямовані на розвиток теорії міжнародного права, вдосконалення норм міжнародного права і національного законодавства, практики їх застосування та підвищення ефективності роботи правоохоронних органів України.
   Ключові слова: видача осіб, екстрадиція, передача осіб, викрадення осіб, міжнародні злочини, злочини міжнародного характеру, Інтерпол, юрисдикція, імунітет від юрисдикції, принципи кримінально-правової юрисдикції.

Выхрист Сергей Михайлович. Выдача лиц в аспекте соотношения международного и национального права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002.

   В диссертации на основе теоретических достижений в области теории и истории права, международного, конституционного, уголовного, уголовно-процессуального, административного и других отраслей права, существующих международно-правовых норм и действующего национального законодательства, обобщения практики их реализации проведен комплексный анализ проблем международно-правового и национального регулирования выдачи лиц, сформулированы теоретические положения и практические рекомендации, направленные на развитие теории международного права, совершенствование норм международного права и национального законодательства, практики их применения и повышение эффективности работы правоохранительных органов Украины.
   Ключевые слова: выдача лиц, экстрадиция, передача лиц, похищение лиц, международные преступления, преступления международного характера, Интерпол, юрисдикция, иммунитет от юрисдикции, принципы уголовно-правовой юрисдикции.

Vykhryst Serhiy Mykhailovych. Extradition of persons in the aspect of correlation between international and national law. – Manuscript.

The thesis for a Candidate of Law Degree in the field 12.00.11 – International Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry, Kharkiv, 2002.

   The thesis is devoted to complex analysis of the legal institute of extradition in the aspect of correlation between international and national law. The aim of the research is to formulate theoretical concepts and practical recommendations towards the development of the theory of international law, further improvement of the international and national law provisions, practice of their application and strengthening the effectiveness of the law-enforcement authorities of Ukraine.
   The thesis consists of two sections each divided into five subsections.
   Section 1 deals with the general description of the legal institute of extradition. It discusses the definition of extradition and its elements, eligible subjects and legal foundations for surrendering a person, sources of legal regulation and distinctions between extradition, surrender, transfer, banishment and return of a person.
   On the basis of the performed research the author elaborated the following definition of the institute: extradition – is a process grounded on international treaties, norms of national legislation following universally recognised principles of international law, that consists in providing legal assistance by states in a form of handing over of a person by a state on whose territory this person is present to other authorised subject of international law aiming at holding the person liable or executing the imposed court sentence.
   States, international courts and tribunals as well as natural persons are considered to be the subjects of the legal relations of extradition.
   Among legal foundations for extradition the author mentions: international treaties (international treaties on extradition, international treaties on legal assistance, international treaties on tackling certain types of crimes, and ad hoc treaties); norms of national legislation (constitutional norms, laws, legislative acts of subjects of a federation, religious norms, legal precedents, and regulation and bylaws); statutory documents of international courts and tribunals; and reciprocity principle.
   The sources of legal regulation of extradition include: international conventions (treaties), international custom, the general principles of international law and the general principles of law, decisions of international courts and tribunals and national courts, norms of the national legislation and decisions of international organisations.
   The research proved that a clear separation of the institute of extradition from other institutes of international and national law is among the key preconditions for its proper application and use in legal criminal relations regulated by international law.
   In Section 2 the author demonstrates that the issue of correlation between international and national law in regulating extradition is directly linked with the establishment and application of jurisdiction. It is stated that without adequate analysis of the institute of jurisdiction and peculiarities of its exercising, as well as application of immunities in the mentioned procedure, the solution of the problem of correlation between international and national law within the legal relations of extradition is incomplete.
   The author defines jurisdiction as the power of a sovereign to affect the rights of persons whether by legislation, executive decree or by the judgement of a court. He introduces different grounds for classification of jurisdiction and studies the development of the concept of sovereign’s immunity from early days to modern times.
   When characterising the principles of international criminal jurisdiction the author agrees with those theorists who see the principles as the foundation for extraterritorial application of the national law and classify them as follows: territorial principle, flag principle, active personality principle, passive personality principle, protective principle, universality principle, representation principle, and the distribution of competence principle.
   In the final subsection the author criticises policies and practices of some states which are using illegal apprehension of a suspect abroad to bring the suspect before the court; and insists the mentioned practice should be condemned.
   Conclusions and proposals formulated in the thesis are a valuable contribution to the theory and practice of international law and can be used in continuous legislative efforts in the field of international and national regulation of extradition. Separate positions of the thesis have disputable character and can be used in future scientific research. The results of the work can be used by students and lecturers of law faculties and universities when studying “International Law” course, as well as by practitioners.
   Key words: surrender of persons, extradition, transfer of persons, illegal apprehension of suspects, international crimes, transnational crimes, Interpol, jurisdiction, immunity from jurisdiction, criminal law jurisdiction principles.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net