Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій)

Анотації 

Артим І. І. Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2004.

   Дисертація присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню категорії “ефективність державного управління” та розробці методики її оцінки на прикладі районних державних адміністрацій.
   Окреслено загальні підходи і визначено зміст ефективності державного управління з позиції системного аналізу. Проаналізовано комплекс факторів, що впливають на ефективність роботи районних державних адміністрацій та визначено критерії їх оцінки. Розроблено та обґрунтовано методику оцінки ефективності роботи РДА, яка базується на використанні системи моделей (факторно-критеріальна модель, модель стейкхолдерів, ресурсна модель) та дає можливість об’єднати економічні, соціальні і організаційні аспекти діяльності РДА. На основі запропонованої методики здійснено оцінку ефективності роботи Жовківської та Пустомитівської РДА Львівської області, сформульовано пропозиції та рекомендації для підвищення ефективності їх роботи.
   Ключові слова: державне управління, ефективність, результативність районні державні адміністрації, оцінювання, оцінка, система моделей, факторно-критеріальна модель, модель стейкхолдерів, ресурсна модель, інтегральний показник ефективності.

Артым И. И. Оценка эффективности управления в органах государственной исполнительной власти (на примере районных государственных администраций). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. Львовский региональный институт государственного управления Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2004.

   Диссертация посвящена научному обоснованию теоретических подходов к категории “эффективность государственного управления” и возможностей ее оценки. Разработана методика оценки эффективности работы государственных районных администраций и предложены рекомендации к совершенствованию их деятельности.
   На основании комплексного анализа зарубежной и отечественной литературы выделены основные подходы к изучению эффективности государственного управления, которые раскрывают экономические, политические, организационные и другие аспекты. Систематизированы и согласованы категории и понятия к изучению эффективности государственного управления, представленные в зарубежной литературе большим количеством терминов: эффективность, результативность, социальная и техническая эффективность, производительность. Отражены теоретические и методологические аспекты исследуемой проблемы с позиции системного подхода, где эффективность государственного управления определяется как количественно выраженный вклад системы в надсистему. На основании системного анализа предложена ресурсная модель оценки эффективности работы районных государственных администраций, которая предполагает оценку поступлений района в государственный бюджет.
   Акцентируется внимание на проблеме оценки эффективности государственного управления. Анализ существующих отечественных методик свидетельствует об их фрагментарности. Зарубежная практика оценки эффективности государственного управления более исследована и представлена широким спектром моделей: модель эффективности, модель производительности, модель стейкхолдеров, целевая модель, экспертное оценивание, самооценивание. Их реализация дает возможность оценить отдельные направления работы органов государственного управления.
   Определено комплекс факторов, которые влияют на эффективность государственного управления. Для их анализа предложено модель организационной эффективности работы районных государственных администраций, которая включает: внутри-организационные, промежуточные факторы и факторы внешнего влияния. Учитывая сложность каждого фактора, разработано систему критериев для их оценки. Всего предложено 38 критериев, характеризирующих организационную эффективность работы районных государственных администраций.
   Особое внимание уделено разработке методики оценки эффективности работы районных государственных администраций, основанной на системе моделей. Предложенная методика предполагает исполнения таких этапов: 1) выбор системы моделей для оценки эффективности работы районных государственных администраций (в работе предложено факторно-критериальную модель, модель стейкхолдеров, ресурсную модель); 2) разработка информационно-методологической базы избранных моделей;. 3) реализация моделей и анализ их результатов; 4) определение интегрального показателя эффективности работы районных государственных администраций. Реализация методики дала возможность определить эффективность работы двух районных государственных администраций Львовской области и таким образом обьединить экономические, социальные и организационные аспекты их деятельности.
   На основании результатов оценивания разработаны предложения и практические рекомендации для повышения эффективности работы районных государственных администраций, направленные в русло реформирования системы мотивации государственных служащих, оптимизации процедуры принятия управленческих решений и управления персоналом, внедрения практики аудита административной деятельности и принципов целевого управления.
   Ключевые слова: государственное управление, эффективность, результативность, районные государственные администрации, оценивание, оценка, система моделей, факторно-критериальная модель, модель стейкхолдеров, ресурсная модель, интегральный показатель эффективности.

Artym I. I. Public administration efficiency evaluation (at local rayon administration level). – Manuscript.

The Thesis for the Candidate of Science Degree in Public Administration. Speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration. Lviv Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration under President of Ukraine. – Lviv, 2004.

   Dissertation is devoted to the scientific elaboration of the efficiency of public administration and its evaluation at local administration level. The research summarizes main approaches to public administration efficiency, outlines and defines basic categories of public administration efficiency. The advantages and week points of the efficiency evaluation models are analyzed. A complex of factors, which have an impact on public administration efficiency at local administration level are considered. Special attention is given to the formation of methodology of efficiency evaluation at local rayon administration level. It is based on models’ system, which includes factor-criterial model, stake holders model and resource model. Proposes regarding on improvement of local administration activities were formulated.
   Key words: public administration, efficiency, effectiveness, assessment, local rayon public administration, evaluation, models’ system of efficiency evaluation, factor-criterial model, stake holders model, resource model.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оцінка ефективності управління в органах державної виконавчої влади (на прикладі районних державних адміністрацій)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net