Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи

Анотації 

Буренко Н.М. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук із спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ, 2004.

   В дисертації досліджено комплекс факторів, що впливають на формування, реалізацію та еволюцію політичних підходів Європейського Союзу до процесу розширення на Схід. Визначено етапи й особливості еволюції інтеграційної стратегії ЄС щодо країн ЦСЄ. Дана оцінка адаптивного потенціалу ЄС та країн-кандидатів з ЦСЄ щодо процесів розширення в інтересах збереження ефективної стабільності Союзу. Досліджено взаємовплив внутрішньої динаміки – інституційного реформування і зовнішньополітичної динаміки – концепції відносин з сусідніми регіонами, адаптації ЄС до наслідків реалізації політики розширення за рахунок країн ЦСЄ. Для України проголошена концепція інтеграції до ЄС співвідноситься з національними інтересами, беззаперечною стратегічною метою якої є активне залучення до міжнародних та європейських інтеграційних процесів. Територіальне розширення ЄС та його безпосереднє наближення до українських кордонів створює передумови активізації участі України в означених процесах.
   Ключові слова: Європейський Союз, країни Центральної та Східної Європи, еволюція, європейський регіон, європейська інтеграція, розширення ЄС на Схід, євроінтеграційні стратегії, партнерство, співробітництво.

Буренко Н.Н. Эволюция политики Европейского Союза по отношению к странам Центральной и Восточной Европы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений, г. Киев, 2004.

   В диссертации исследовано комплекс факторов, которые влияют на формирование, реализацию и эволюцию политических подходов Европейского Союза к процессу расширения на Восток. Определены этапы и особенности эволюции интеграционной стратегии ЕС по отношению к странам ЦВЕ. Дана оценка адаптивному потенциалу ЕС и стран-кандидатов ЦВЕ к процессу расширения в интересах сохранения эффективной стабильности Союза. Исследовано взаимовлияние внутренней динамики – институционального реформирования и внешнеполитической динамики – концепции отношений с соседними регионами, адаптации ЕС к последствиям реализации политики расширения за счёт стран ЦВЕ. Для Украины провозглашенная концепция интеграции в ЕС соотносится с национальными интересами, безусловной стратегической целью которой видится активное участие в международных и европейских интеграционных процессах. Территориальное расширение ЕС и его непосредственное приближение к украинским границам создают дополнительные предпосылки активизации участия Украины в названных процессах.
   Ключевые слова: Европейский Союз, страны Центральной и Восточной Европы, эволюция, европейский регион, европейская интеграция, расширение ЕС на Восток, евроинтеграционные стратегии, партнёрство, сотрудничество.

Natalie M. Burenko. Evolution of the European Union Policy towards the Central and Eastern European Countries. – Manuscript.

Thesis is submitted for a Degree of Candidate of Political Science, specialisation 23.00.04 - Political Problems of International Systems and Global Development. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv, 2004.

   The Dissertation is devoted to the comprehensive study of the factors that influence the EU political approaches to the development, realisation and evolution of the Eastward enlargement process, as well as to the research of the adaptation potential of the EU and Central and Eastern European Countries to the integration strategies.
   The author defines the binary character of the enlargement process consequences. On the one hand, the purpose is to strengthen the EU as the power centre in the world politics in line with the zone of stability and security creation within European continent. On the other, EU takes long-term responsibilities concerning the less stable and developed Central and Eastern European Countries and this leads to the mobilisation of the substantial adaptation potential of the EU itself. The work contains some basic stages and peculiarities in the development of the EU Eastward enlargement with the view of enlargement procedures and criteria unification.
   At the same time, the politics of the EU enlargement has double impact incentives, namely: enlargement as the stimulus for deepening structural transformations and conceptualisation of the CFSP and monetary union, as well as for fundamental changes in the Central and Eastern European Countries.
   The author presents analysis of the New Wider Europe Strategy concerning the relations with new neighbour-countries and regions in the post-enlargement environment.
   The analysis of interests, purposes and approaches in the European-Russian dialogue gives the way for the estimation of the Russian factor influence upon the European integration processes in view of developing effective mechanisms of partnership and co-operation within the enlarged Europe.
   The strategic goal of the Ukraine’s foreign policy is to integrate into the EU, in this connection the author gives the propositions for realisation of the gradual integration in the context of adaptation to the new circumstances of the enlarged EU external environment conceptualisation.
   Key words: European Union, Central and Eastern Europe Countries, evolution, European region, European integration, EU eastern enlargement, European integration strategies, partnership, co-operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net