Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)

Анотації 

Островерх Г.Б. Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва).

Рукопис, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 - геоморфологія і палеогеографія. - Інститут географії НАН України, Київ, 1998.

   Проведено аналіз факторів та обгрунтовано критерії оцінки стійкості урбанізованих природно-техногенних геоморфосистем. Удосконалено теоретико-методичні підходи та розширено понятійно-концептуальний апарат, розроблено раціональний комплекс методів та алгоритм оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій.
   Встановлено основні тенденції розвитку в часі і просторі урбанізованої природно-техногенної геоморфосистеми м.Києва, проведено зонування території за геоморфологічною небезпекою. Розроблена та створена серія оціночних карт.
   Ключові слова: геоморфосистема, урбанізована природно-техногенна геоморфосистема, стійкість рельєфу, показники стійкості рельєфу, критерії стійкості рельєфу, геоморфологічна небезпека, зони геоморфологічного ризику.

Островерх А.Б. Факторы и критерии оценки устойчивости рельефа урбанизированных территорий (на примере г.Киева).

Рукопись, диссертация на соискание научной степени кандидата географических наук, специальность 11.00.04 - геоморфология и палеогеография. - Институт географии НАН Украины, Киев, 1998.

   Проведен анализ факторов и обоснованы критерии оценки устойчивости урбанизированых природно-техногенных геоморфосистем. Усовершенствованы теоретико-методические подходы и расширен понятийно-концептуальный аппарат, разработан рациональный комплекс методов и алгоритм оценки устойчивости рельефа урбанизированых территорий.
   Установлены основные тенденции развития во времени и пространстве урбанизированной природно-техногенной геоморфосистемы г.Киева, проведено зонирование территории по геоморфологической опасности. Разработана и создана серия оценочных карт.
   Ключевые слова: геоморфосистема, урбанизированная природно-техногенная геоморфосистема, устойчивость рельефа, показатели устойчивости рельефа, критерии устойчивости рельефа, геоморфологическая опасность, зоны геоморфологического риска.

Оstroverh A.B. The factors and criteries of relief stability in urban territories(Kijiv)

The manuscript, the dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of geographical sciences, speciality 11.00.04 - geomorphology and paleogeography. - Institute of geography of National Academy of Siencies of Ukraine, Kiev, 1998.

   The analysis of the factors is carried out and the criteria of an estimation of stability of urbun natural and tehnogenics geomorphosystems are grounded. The theoretical and methodical approaches are advanced and the device is extended conceptual, the rational complex of methods and algorithm of an estimation of stability of a relief of urban territories is developed. The basic tendencies of development in time and space of the urban natural and thehnogenic geomorphosistem of Kiev are established, zoning of territory upon geomorphological danger is carried out. The set of estimation maps are developed and created.
   Key words: the geomorhposystem, the urban natural and technogenic geomorphosystems, stability of a relief, parameters of stability of a relief, criterions of stability of a relief, geomorphological danger, zones of geomorphological risk.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м. Києва)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net