Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу

Анотації 

Філіпенко О.В. Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню правових питань регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу.
   У роботі аналізуються тенденції розвитку спільної транспортної політики на рівні інститутів Євросоюзу; дається визначення поняття СТП; досліджуються специфічні ознаки останньої, міжнародно-правовий статус СТП та його елементи, організаційно-правовий механізм регулювання СТП. У дисертації досліджуються можливості та механізми співпраці України з ЄС у транспортній сфері.
   Ключові слова: спільна транспортна політика, організаційно-правовий механізм СТП, Євросоюз, рішення, директива, регламент, економічна інтеграція, гармонізація.

Филиппенко Е.В. Правовой механизм регулирования общей транспортной политики Евросоюза. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию правовых вопросов регулирования общей транспортной политики (ОТП) Евросоюза.
   В работе анализируются тенденции развития общей транспортной политики на уровне институтов Евросоюза; дается определение понятия ОТП; исследуются специфические свойства последней, международно-правовой статус OТП и его элементы, организационно-правовой механизм регулирования OТП. В диссертации исследуются возможности и механизмы сотрудничества Украины с ЕС в транспортной сфере.
   Ключевые слова: общая транспортная политика, организационно-правовой механизм ОТП, Евросоюз, решения, директива, регламент, экономическая интеграция, гармонизация.

Filipenko O. V. Legal Mechanism of the European Union Common Transport Policy Regulation. – Manuscript.

Thesis for a candidate of law degree specialty 12.00.11 – International law. – Institute of International relations at Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2003.

   The dissertation elucidates the legal issues of the European Union Common Transport Policy (CTP). The author gives the definition of the CTP, describes the tendencies of the CTP development, CTP international legal status and its elements.
   The thesis deals with the concept that the close cooperation of international law and the law of the European Union as a specific feature of the CTP. In the analysis it is also shown that the legal mechanism of transport services brought to life two different models of the legal regulation of European economic integration which are positioned at the interstate and supranational levels. Besides, the author describes the organizational and legal mechanism of EU CTP as represented by the main EU institutions with the specialized transport structures within the EU framework as a CTP component and its legal acts.
   The essential part of the thesis is devoted to the investigation of a legal basis for promoting cooperation in transport services between EU and Ukraine which is constituted by the Partnership and Cooperation Agreement (PCA). As a PCA is a basic agreement regulating the EU-Ukraine relations the author’s idea shown is that the more detailed and specific transport agreement is needed for further development and improvement of the Ukraine transport industry and its European integration.
   Key words: common transport policy (CTP), CTP organizational – legal mechanism, European Union, decision, directive, regulation, economic integration, harmonization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net