Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Геоекологічна характеристика морських берегів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геоекологічна характеристика морських берегів України

Анотації 

Паришев О.О. Геоекологічна характеристика морських берегів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 – геологія океанів та морів. – Відділення морської геології та осадочного рудоутворення ННПМ НАН України, Київ, 1999.

   У дисертаційній роботі розглядаються питання екологічного стану геологічного середовища прибережної смуги північної частини Чорного та Азовського морів. Виконано районування берегової зони та шельфу з урахуванням їх геологічної будови та гідродинамічного режиму. Охарактерізовано основні антропогенні фактори впливу на природне середовище узбережжя при господарської діяльності людини. Запропоновано рекомендації по збереженню рівноваги, що встановилась на даному етапі розвитку Азово-Чорноморського басейну у межах смуги суходіл-море, а також заходи по запобіганню або зменшенню небажаних та екологічно шкідливих впливів на природне середовище регіону.
   Ключові слова: Чорне та Азовське моря, берегова зона, геологічна будова, гідродинамічний режим, природне середовище, господарська діяльність, екологічно шкідливий вплив.

Парышев А.А. Геоэкологическая характеристика морских берегов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности по специальности 04.00.10 – геология океанов и морей. – Отделение морской геологии и осадочного рудообразования ННПМ НАН Украины, Киев, 1999.

   В диссертационной работе рассматриваются вопросы экологического состояния геологической среды прибрежной полосы северной части Черного и Азовского морей. Выполнено районирование береговой зоны и шельфа с учетом их геологического строения и гидродинамического режима. Охарактеризованы основные антропогенные факторы воздействия на прибрежную среду при проведении хозяйственной деятельности человека. Предложены рекомендации по сохранению установившегося на данном этапе развития Азово-Черноморского бассейна равновесия в пределах полосы суша-море, а также мероприятия по предупреждению или уменьшению нежелательных и экологически вредных воздействий на природную среду региона.
   Ключевые слова: Черное и Азовское моря, береговая зона, геологическое строение, гидродинамический режим, природная среда, хозяйственная деятельность, экологически вредные воздействия.

Parishev A.A. Geoecological characteristics of the sea coast of the Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree of Geological Sciences by speciality 04.00.10 – Geology of Oceans and Seas. – Marine Geology and Sedimentary Ore Department of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The questions about ecological condition of the geological environment of the coast zone of the northern part of the Black Sea and the Sea of Azov are being given considered in this thesis. The division into districts of the coast zone and shelf has been done taking into account their geological structure and hydrodynamical regime. The main anthropological factors of the influence of the economic activity on the coast zone have been characterised. Some recommendations to preserve the balance which has been established in present stage of the development of the Azov and the Back Sea basin within region "land-sea" are proposed. The measures to prevent or decrease the undesirable and ecologically damaging influence on the natural surroundings of the region are proposed also.
   Key words: Black Sea, Sea of Azov, coast zone, geological structure, hydrodymanical regime, natural surroundings, economic activity, ecologically damaging influence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геоекологічна характеристика морських берегів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net