Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні

Анотації 

Павлик В.Г. Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.24.01 - геодезія. - Державний університет “Львівська політехніка”, Львів, 1998.

   Показано, що основною причиною сезонних вертикальних рухів і нахилів земної поверхні є періодичні варіації запасів вологи грунту. Розглянуто дію окремих складових цього фактора на вертикальні зміщення. Встановлено залежність величини вертикальних деформацій від глибини від поверхні землі і нахилу місцевості. На основі територіального розподілу грунтів за їх механічним складом виконано якісну оцінку можливих сезонних вертикальних рухів різних регіонів України. Розглянуто вплив гідротермічних факторів на результати геометричного нівелювання.
   Ключові слова: геодинамічний полігон, геометричне нівелювання, вертикальні рухи, нахили, температура, вологість, механічний склад грунту.

Pavlyk V.G. A complex research of seasonal hydrothermal defor-mations of earth surface. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of technical science by speciality 05.24.01 - geodesy. - State university “Lvivska polytekh-nika”, Lviv, 1998.

   Is shown, that the basic reason of seasonal vertical movements are the periodic variations of a moisture of soils. The action separate components that factor on vertical displacements are considered. The dependence of magnitudes of vertical deformations from depthes from an earth’s surface and tilts of district are established. On the grounds of territorial distribution of soils behind their mechanical structure in are fulfiled a qualitative evaluation of pos sible seasonal vertical motions in different regions of Ukraine. The influence of the hydrothermal factors to results of geometric levelling are considered.
   Key words: geodynamic polygon, geometric levelling, vertical movements, tilts , temperature, moisture, mechanical structure of soils.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net