Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України

Анотації 

Кормич Б.А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ МВС України. – Харків, 2004.

   В дисертації вперше комплексно проаналізовано організаційно-правові засади процесу формування і реалізації політики інформаційної безпеки України на сучасному етапі. Узагальнено теоретичний та практичний досвід створення ефективно діючої моделі державно-правового механізму інформаційної безпеки. Проведено порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду правотворчої і правозастосвчої діяльності в сфері інформаційної безпеки. Виявлено специфіку змісту, форм та методів забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства, держави; запропоновано класифікацію її напрямків. Запропоновано авторську концепцію формування інформаційного права.
   В дисертації сформульовані конкретні рекомендації щодо вдосконалення правової бази політики інформаційної безпеки та підвищення ефективності функціонування інституціонального механізму реалізації цієї політики.
   Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційне право, національна безпека, національні інтереси, інформаційна війна, державно-правовий механізм, захист інформації.

Кормич Б.А. Организационно-правовые основы политики информационной безопасности Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел МВД Украины. – Харьков, 2004.

   В диссертации впервые в украинской правовой науке комплексно проанализирован процесс формирования и реализации политики информационной безопасности Украины на современном этапе. Сформулированы концептуальные основы этой политики, определено ее соотношение с деятельностью государства в информационной сфере в целом. Предложена конструкция эффективно действующей модели институционального и правового механизмов информационной безопасности. Проведена классификация видов и направлений информационной безопасности с учетом специфики объектно-субъектного состава, которая могла бы обеспечить улучшение правового регулирования, а также создала бы четкие критерии оценки эффективности государственного управления в данной сфере. Охарактеризованы особенности форм и методов государственного управления по реализации конкретных задач обеспечения информационной безопасности.
   Определены перспективы и динамика развития связей, взаимодействий и распределения компетенции структурных компонентов государственно-правового механизма информационной безопасности. Проведен сравнительный анализ действующих нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности с международно-правовыми стандартами, а также зарубежным опытом правотворчества и правоприменения. Внесены предложения по доработке существующих в Украине законопроектов в области информационной безопасности.
   Уточнены и введены в научный оборот ряд категорий и понятий, характеризующих правоотношения в сфере реализации целей национальной безопасности и информационной безопасности человека, общества и государства.
   В диссертации получила дальнейшее развитие концепция формирования информационного права. Сформулирован авторский подход к определению предмета информационного права и уточнена специфика метода правого регулирования. Определены структура и особенности формирования правовой базы политики информационной безопасности.
   Определены структурно-функциональные характеристики, внутренние взаимосвязи и разграничение полномочий системы органов государственной власти, задействованных в механизме формирования и реализации политики информационной безопасности.
   Проведен комплексный анализ организационно-правовых основ обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, обеспечения технической и криптографической защиты информации. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности соответствующих направлений деятельности государства.
   Спрогнозированы тенденции и определены пути повышения уровня информационной безопасности человека, общества, государства в условиях процессов глобализации и информатизации, происходящих в Мире и трансформационных процессов, характеризующих современный этап развития Украины.
   Проанализирован международный опыт в области разработки принципов правового регулирования вопросов, связанных с ограничением и предупреждением: применения информационного оружия, информационного терроризма и информационных войн.
   Сформулированы практические рекомендации, направленные на создание правовых основ, обеспечивающих эффективное функционирование государственно-правового механизма информационной безопасности Украины.
   Ключевые слова: информационная безопасность, информационное право, национальная безопасность, национальные интересы, информационная война, государственно-правовой механизм, защита информации.

Kormych B.A. Organizational-Legal Basis of the Information Security Policy of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for doctor of law degree in specialization 12.00.07 – Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2004.

   The present thesis is the first in Ukraine research that provides the complex analyses of the organizational and legal base of the processes of policy-making and policy-realization in scope of information security in present Ukrainian State. It generalizes the theoretical and practical experience of drafting the model of informational security's state-legal mechanism that would works effectively. Author made the comparative analyses of the national and foreign experience of legislation and applying the laws in the field of information security, determined the features of forms and methods used in protecting information security of a separate individual, the whole society and the State, drafted his own conception for development of informational law.
   The recommendations given in the thesis are aimed on further development of the legal base for an informational security and advancing of efficiency of proper institutional mechanism.
   The key words: information security, informational law, national security, national concerns, state-legal mechanism, institutional mechanism, protection of information, informational infrastructure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net