Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ

Анотації 

Колюка М.М. Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових проблем відповідальності працівників органів внутрішніх справ. В роботі характеризується юридична відповідальність працівників органів внутрішніх справ, визначаються її риси і принципи. Основну увагу приділено аналізу проблем, що виникають у зв´язку із застосуванням щодо працівників органів внутрішніх справ заходів дисциплінарного впливу та адміністративних стягнень. Сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на забезпечення і зміцнення законності та дисципліни в зазначених органах, удосконалення чинного законодавства в сфері, що розглядається.
   Ключові слова: працівники органів внутрішніх справ, юридична відповідальність, суб´єкти юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне провадження.

Колюка Н.Н. Административно-правовые проблемы ответственности сотрудников органов внутренних дел. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена анализу административно-правовых проблем ответственности сотрудников органов внутренних дел. В работе дана характеристика юридической ответственности сотрудников органов внутренних дел, обозначены её черты и принципы. Особое внимание уделено анализу проблем, возникающих в связи с применением в отношении этих лиц мер дисциплинарного воздействия и административных взысканий. Сформулированы выводы, предложения и рекомендации, направленные на обеспечение и укрепление законности и дисциплины в указанных органах.
   Предложено авторское определение дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутренних дел.
   Вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства о дисциплинарной и административной ответственности указанных субъектов, в том числе по внесению дополнений и изменений в Дисциплинарный устав органов внутренних дел и Кодекс Украины об административных правонарушениях.
   Ряд предложений касается особенностей дисциплинарного производства в органах внутренних дел, закрепления механизма такой деятельности в законодательных и иных нормативно-правовых актах.
   Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, юридическая ответственность, субъекты юридической ответственности, административная ответственность, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное производство.

Kolyuka M.M. Administrative-legal problems of responsibility of law enforcement bodies’ officers. – Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Sciences Degree, speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and procedure; financial law; informational law. Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the analysis of administrative-legal problems of responsibility of law enforcement bodies’ officers. The author gives characteristics of legal responsibility of law enforcement bodies’ officers, defines its features and peculiarities. Main attention is paid to the analysis of problems, which arise in connection with application of disciplinary measures and administrative punishments to law enforcement bodies’ officers. A number of suggestions, proposals and recommendations concerning provision and strengthening of legality and discipline in the named bodies, improvement of the acting legislation in the studied field are given.
   Key words: law enforcement bodies’ officers, legal responsibility, subjects of legal responsibility, administrative responsibility, disciplinary responsibility, disciplinary proceedings.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net