Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Науки про землю arrow Природна здатність агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Природна здатність агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення

Анотації 

Ющенко Я.І. Природна здатність агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальностю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Інститут географії Національної академії наук України, Київ, 1999.

   Вперше розроблені принципи вивчення і якісного оцінювання здатності агроландшафтів до самоочищення. Викладена методика складання середньомасштабної карти ландшафтно-геохімічних систем для вивчення здатності ландшафтних комплексів до самоочищення (на прикладі басейну р. Росі). Проаналізована просторова ландшафтно-геохімічна структура басейну р. Росі. Охарактеризовані фактори, що визначають здатність агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення. За сукупністю факторів виділені й проаналізовані ландшафтно-геохімічні райони басейну р. Росі для трьох груп процесів самоочищення. Проведено якісне оцінювання здатності агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення від пестицидів, свинцю, кадмію, міді та цинку.
   Ключові слова: здатність до самоочищення, агроландшафт, ландшафтно-геохімічна система, ландшафтно-геохімічна структура, ландшафтно-геохімічний район, якісне оцінювання.

Ющенко Я.И. Природная способность агроландшафтов бассейна р. Рось к самоочищению.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 11.00.01 – физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов. Институт географии Национальной академии наук Украины, Киев, 1998.

   Нами впервые разработаны принципы изучения и качественного оценивания самоочищения агроландшафтов. Изложена методика составления среднемасштабной карты ландшафтно-геохимических систем для изучения способности ландшафтных комплексов к самоочищению (на примере бассейна р. Рось). Проведен анализ пространственной ландшафтно-геохимической структуры бассейна р. Рось. Охарактеризованы факторы, определяющие самоочищение агроландшафтов бассейна. По совокупности факторов выделены и проанализированы ландшафтно-геохимические районы бассейна р. Рось для трех групп процессов самоочищения. Проведено качественное оценивание способности агроландшафтов бассейна р. Рось к самоочищению от пестицидов, свинца, кадмия, меди и цинка.
   Ключевые слова: самоочищение, агроландшафт, ландшафтно-геохимическая система, ландшафтно-геохимическая структура, ландшафтно-геохимический район, качественное оценивание.

Yushchenko Y.I. Natural ability of agrolandscapes of the Ros’ river basin to purify themselves.

The thesis is submitted for a Candidate’s Degree. Speciality 11.00.01 – physical geography, geophysics and geochemistry of landscape. Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1998.

   The principles and methodological approaches to the research and the qualitative estimation of the landscape self-cleaning have been worked out. The methods to the average-scale landscape-geochemical system mapping have been worked out for studies of the landscape ability to purify themselves (the case studies of the Ros’ river basin). Landscape-geochemical analysis of spatial landscape-geochemical structure of the Ros’ river basin is carried out. The factors determined the self-cleaning of the landscapes, have been characterised on the base of complex of factors. The landscape-geochemical regions of the Ros’ river basin for three groups of landscape self-cleaning processes are picked out and analysed on the base of complex of factors. The qualitative estimation of the landscape self-cleaning from pesticides, lead, cadmium, copper, zinc is carried out.
   Key words: the landscape self-cleaning, agrolandscape, landscape-geochemical system, landscape-geochemical structure, landscape-geochemical region, the qualitative estimation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Природна здатність агроландшафтів басейну р. Росі  до самоочищення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net