Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України

Анотації 

Мех О.В. Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. – Рукопис.

Дисертація подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження діяльності служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України, узагальнено наукові погляди на проблему розвитку, функціонування і взаємодії з засобами масової інформації служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб державних органів влади, з’ясовано місце і роль цих підрозділів в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування, визначено функції та завдання служб із зв’язків з громадськістю в державних структурах.
   У дисертаційному дослідженні проаналізовано нормативно-правову базу функціонування служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб в державних структурах, здійснено комплексний аналіз та розроблено класифікацію інформаційних текстових публікацій, які є спільним продуктом служб із зв’язків з громадськістю та прес-служб державних органів влади і розповсюджуються прес-службами державних органів серед засобів масової інформації. Аргументована визначальна роль взаємодії служб із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та засобів масової інформації у справі формування позитивного іміджу державних органів влади.
   З метою пошуку шляхів ефективної співпраці та вироблення практичних рекомендацій для працівників прес-служб у роботі з засобами масової інформації, проведено анкетування журналістів щодо питань, пов’язаних з роботою прес-служб органів виконавчої, законодавчої влади та органів місцевого самоврядування. Результати соціологічного опитування журналістів проаналізовані у дисертаційному дослідженні, на їх основі вироблені практичні рекомендації.
   Ключові слова: зв’язки з громадськістю, прес-служба, виконавчі органи влади, законодавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації, публікації, розвиток.

Мех Е.В. Службы по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления на современном этапе развития Украины. – Рукопись.

Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 – журналистика. – Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование деятельности служб по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления на современном этапе развития Украины. Обобщены научные взгляды на проблему развития, функционирования и взаимодействия средств массовой информации со службами по связям с общественностью и пресс-службами государственных органов власти. Проанализирована украинская и мировая историография проблемы, подана общая характеристика источников исследоваемой темы. Поскольку, становление демократии в Украине актуализировало потребность в осуществлении с помощью служб по связям с общественностью и средств массовой информации диалога государства с гражданским обществом, в диссертационной работе акцентируется внимание на своевременности широкой научной разработки темы взаимодействия этих двух информационных институтов.
   Определены место и роль служб по связям с общественностью в государственных структурах, а также функции и принципы работы этих подразделений в органах исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. В связи с особым положением служб по связям с общественностью и пресс-служб в органах исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, а также в связи с тем, что сотрудники этих подразделений являются государственными служащими, детально проанализирована нормативно-правовая база их функционирования. Проведен комплексный анализ и разработана классификация информационных текстовых публикаций, распространяемых пресс-службами и службами по связям с общественностью в органах исполнительной и законодательной власти и местного самоуправления Украины среди средств массовой информации. Проанализированы связи с прессой как инструмент связей с общественностью в государственных органах власти. Определены модели служб по связям с общественностью, проанализирован имидж органов исполнительной и законодательной ветвей власти, уровень доверия к средствам массовой информации населения Украины.
   С целью поиска путей эффективного сотрудничества служб по связям с общественностью и пресс-служб со средствами массовой информации, был проведен опрос журналистов, работающих непосредственно с органами исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления Украины. Согласно анализу результатов опроса разработаны принципы формирования оптимальной модели функционирования пресс-служб органов государственной власти со средствами массовой информации, а также установлены методы эффективной подачи информации. На основе предложений журналистов по улучшению работы служб по связям с общественностью, разработаны рекомендации для этих подразделений в государственных органах власти.
   Аргументирована определяющая роль взаимодействия служб по связям с общественностью и средств массовой информации в процессе формирования позитивного имиджа органов государственной власти в Украине.
   Результаты исследования имеют научное значение, поскольку дают возможность оценить современное состояние развития служб по связям с общественностью и пресс-служб в органах исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления Украины, найти пути формирования более эффективных моделей служб по связям с общественностью и пресс-служб в государственных структурах, а также могут быть использованы в процессе подготовки и повышения квалификации сотрудников аналогичных подразделений в государственных органах власти.
   Ключевые слова: связи с общественностью, пресс-служба, исполнительная власть, законодательная власть, органы местного самоуправления, средства массовой информации, публикации, развитие.

Mekh O.V. Public Relation departments in executive, legislative and local branches of government on current stage of development of Ukraine. – Manuscript.

The thesis is recommended to academic title of Ph.D. in philological sciences in specialist field – 10.01.08 - journalist. – Institute of Journalism Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2003.

   The complex investigation of PR departments in executive, legislative and local branches of government on current stage of development of Ukraine is accomplished in the thesis. Certain role and position of PR departments in Ukrainian government determined in the thesis, besides was appointed functions and operating doctrine of investigated PR departments. Lawful basis of Government PR departments activity was closely examined as well as periodical text publications were classified. Covered the significant share of PR departments in executive, legislative and local branches of Ukrainian government and mass-media into positive image shaping of Ukrainian state authority.
   Keywords: PR (public relations), PR-department, legislative government, executive government, local branches of government, mass-media, publications, development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Служби із зв’язків з громадськістю в органах виконавчої і законодавчої влади та місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net