Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні

Анотації 

Ольховський Є. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07-теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, - Харків – 2004.

   Досліджуються адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки, дається соціально-правова характеристика громадської безпеки, розглядається співвідношення громадської безпеки і громадського порядку, законодавче регулювання забезпечення громадської безпеки, заходи запобігання (попередження) та припинення адміністративно-правових правопорушень в сфері громадської безпеки, їх види, місце та значення в системі адміністративного примусу, а також адміністративна відповідальність за порушення громадської безпеки, її організаційно-правові заходи, цілі та питання забезпечення законності при застосуванні адміністративних стягнень за порушення громадської безпеки.
   Ключові слова: громадська безпека, громадський порядок, адміністративні правопорушення, заходи запобігання та припинення, адміністративна відповідальність.

Ольховский Є. Административно-правовые средства обеспечения общественной безопасности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое; иформационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, - Харьков, - 2004.

   Исследуется общественная безопасность как объект административно-правовой защиты и административно-правовые средства её обеспечения. Даётся социально-правовая характеристика общественной безопасности и исследуется соотношение общественной безопасности и общественного порядка, характеризуется законодательное регулирование обеспечения общественной безопасности; принятия мер предупреждения и прекращения административных правонарушений в сфере общественной безопасности, их виды, место и значение в системе административного принуждения. Рассматривается административная ответственность в системе административно-правовых средств обеспечения общественной безопасности; ее цели, способы обеспечения законности при применении административных санкций за нарушения правил общественной безопасности.
   Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, административные правонарушения, административная ответственность, средства предупреждения и прекращения.

Olkhovsky Y. Administrative law and legal ways of ensuring public security in Ukraine. - Manuscript.

The thesis for a candidates of law degree in the field 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial ,informational law. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry. – Kharkiv – 2004.

   The author has researched administrative and legal ways of ensuring public security, correlation of public security and public order, legal regulation of ensuring public security, ways of prevention of administrative wrongs in the sphere of public security, their types, place and significance in the system of administrative compulsion and administrative responsibility for violation of public security, its organizational and legal principles and issues of ensuring legality in the process of application of administrative penalties for violations of public security.
   Key words: public security, public order, administrative responsibility, administrative prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net