Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління)

Анотації 

Павлов Д.М. Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню засад організаційно-правового забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління).
   Дисертація містить напрями вирішення комплексу проблем теоретичного і практичного характеру. У роботі досліджується поняття ефективності управління, рівні соціальної ефективності, вироблено критерії оцінки соціальної ефективності державного управління на різних рівнях. Розглянуто фактори, що впливають на ефективність системи органів виконавчої влади, співвідношення діяльності щодо удосконалення державного управління та адміністративної реформи, розглянуті принципи реформування. Визначено комплекс організаційно-правових заходів щодо підвищення ефективності системи органів виконавчої влади (державного управління) в контексті реалізації функції держави щодо вдосконалення державного управління.
   Ключові слова: ефективність управління, критерії ефективності, адміністративна реформа, система органів виконавчої влади, державне управління, удосконалення державного управління.

Павлов Д.Н. Организационно-правовые основы обеспечения эффективности функционирования системы органов исполнительной власти (государственного управления). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию проблемы эффективности функционирования системы органов исполнительной власти (государственного управления).
   В работе исследуется комплекс проблем теоретического и практического характера, связанных с эффективностью государственного управления.
   Предлагается закрепить понятие эффективности государственного управления как "полное достижение реальной и социально-полезной конкретной управленческой цели при минимальных затратах ресурсов в оптимальный срок с учётом обстоятельств внешнего и внутреннего характера".
   Впервые проблема организационно-правового обеспечения эффективности функционирования системы органов исполнительной власти (государственного управления) рассматривается как проявление общегосударственной функции по совершенствованию государственного управления. Анализируются факторы, влияющие на эффективность системы государственного управления, а также количественные и качественные критерии социальной эффективности государственного управления (выделяются такие уровни критериев эффективности: комплексная, специальная, конкретная, индивидуальная социальная эффективность государственного управления).
   Проблема повышения эффективности функционирования системы органов исполнительной власти рассматривается взаимосвязано с административной реформой как способом реализации общегосударственной функции по совершенствованию государственного управления.
   Диссертация содержит предложения по организационному и правовому обеспечению эффективности функционирования системы органов государственного управления. Исходя из постоянного характера деятельности по усовершенствованию государственного управления, предлагается для её обеспечения создание органа исполнительной власти со специальным статусом (Комитет совершенствования государственного управления), а также отраслевых служб, обеспечивающих реализацию функции государства по совершенствованию государственного управления с учётом специфики работы конкретных органов исполнительной власти.
   Ключевые слова: эффективность управления, критерии эффективности, административная реформа, система органов исполнительной власти, государственное управление, совершенствование государственного управления.

Pavlov D.M. : The organization and legal bases of effectiveness of Executive Power (state management) organs system functioning. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. National academy of internal affairs of Ukraine, Kiev, 2004.

   The thesis provides the analysis the principal issues of the organization and legal bases of effectiveness of state management (Executive Power) organs functioning during the period of administrative reform in Ukraine.
   There is researched the methodological, theoretical and legal approaches in studying the functioning of state management organs and also analyzes the legal, political, economic, social and organizational factors which determined its effectiveness. It also illuminates criteria of social state management effectiveness.
   The work presents the analysis of the normative-legal acts that provide administrative reform in Ukraine. Based on the analysis new theoretical and practical suggestions have been devised to improve effectiveness of administrative reform in Ukraine by adopting of new acts.
   Key words: effectiveness of management, criteria of effectiveness, administrative reform, Executive Power organs system, state management, improvement of state management.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади (державного управління)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net