Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.)

 Анотації

Дейнека Н. В. Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2007.

   Дисертацію присвячено проблемі аналізу сутності окупаційного режиму та боротьби населення територій південно-західної України і Молдавії проти нього в роки Великої Вітчизняної війни в підпільних групах і організаціях, партизанських загонах і з’єднаннях. У роботі проведено порівняльний аналіз окупаційного режиму, проаналізовано причини, що заважали успішній організації та діяльності підпілля і партизанської боротьби, наведено перелік груп і загонів, розкрито їх етапи діяльності.
   Ключові слова: окупаційний режим, геноцид, “новий порядок”, губернаторство, диктатура, підпільно-партизанська боротьба, Український штаб партизанського руху, визволення.

Дейнека Н. В. Борьба подпольщиков и партизан юго-западной Украины и Молдавии против румынского оккупационного режима (1941-1944 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – всемирная история – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Одесса, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме анализа сущности оккупационного режима и борьбы населения территорий юго-западной Украины и Молдавии против него в годы Великой Отечественной войны в подпольных группах и организациях, партизанских отрядах и соединениях. В работе проведено сравнительный анализ оккупационного режима в зонах румынской оккупации: освещено административно - территориальное устройство и управленческий аппарат, “новый порядок”, геноцид, политику представителей румынской администрации в экономической, сельскохозяйственной, образовательной, культурной сферах. Проанализировано причины, которые мешали успешной организации, зарождению, становлению, деятельности подполья и партизанской борьбы, указаны группы и отряды, раскрыто этапы их деятельности на территории юго-западной Украины и Молдавии.
   Ключевые слова: оккупационный режим, геноцид, “новый режим”, губернаторство, диктатура, подпольно-партизанская борьба, Украинский штаб партизанского движения, освобождение.

Deineka N. W. The underground and guerrilla struggle of Southwest Ukraine and Moldova against the Roumanian occupation regime (1941-1944). - Manuscripts.

The dissertation is submitted for scientific degree of candidate of historical science in speciality 07.00.02 – World history – Odessa National University of Mechnikow, Odessa, 2007.

   The dissertation is devoted to a problem of the analysis of an occupation regime and struggle of the population of territories of southwest Ukraine and Moldova against it in time of Great Patriotic war in underground groups and the organizations, guerrilla groups. This work provides an comparative analysis of an occupational regime, it is analyzed the reasons which prevented successful organization and activity of the an underground and guerrilla struggle, groups are enlisted, their stages of activity are revealed.
   Key words: occupation regime, genocide, “the new regime”, province, dictatorship, underground-guerrilla struggle, Ukrainian guerrilla movement staff, liberation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941-1944 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net