Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції

Анотації 

Шкумбатюк К.Л. Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Львів, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню державної політики України у сфері громадянства. Зокрема, в роботі на основі аналізу відповідної наукової літератури, Конституції України, законів та міжнародних договорів України з питань громадянства розкриваються поняття, зміст, мета, принципи, конституційно-правові засади державної політики України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції. Досліджуються також місце і роль органів державного управління, які беруть участь у формуванні та реалізації державної політики України у сфері громадянства.
   У роботі проводиться ідея, що державна політика України у сфері громадянства, з одного боку, є одним із факторів утвердження України як незалежної демократичної правової держави, а з іншого – важливою складовою європейської інтеграції України.
   Положення, висновки та рекомендації, що містяться в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані в процесі здійснення заходів щодо імплементації Україною Європейської конвенції про громадянство 1997 року, а його результати - і в навчальному процесі, а також у подальших дослiдженнях державної політики у сфері громадянства.
   Ключові слова: громадянство, державна політика у сфері громадянства, зміст, принципи, повноваження, законодавство, міжнародні договори, європейська інтеграція, органи державного управління.

Шкумбатюк К.Л. Государственная политика Украины в сфере гражданства в контексте европейской интеграции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2004.

   Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию государственной политики Украины в сфере гражданства. В частности, на основании анализа соответствующей научной литературы, Конституции Украины, законов и международных договоров Украины по вопросам гражданства в работе раскрываются понятие, содержание, цели, принципы, конституционно-правовые основы государственной политики Украины в сфере гражданства в контексте европейской интеграции. Исследуются место и роль органов государственного управления, которые участвуют в формировании и реализации государственной политики Украины в сфере гражданства.
   Идея диссертационной работы состоит в том, что государственная политика Украины в сфере гражданства является, с одной стороны, одним из факторов становления Украины как независимого демократического правового государства, а с другой – важной составляющей европейской интеграции Украины.
   Положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертационном исследовании, могут быть использованы в процессе реализации мер, связанных с имплементацией Украиной Европейской конвенции о гражданстве 1997 года, а его результаты - и в учебном процессе, а также в дальнейших исследованиях государственной политики в сфере гражданства.
   Ключевые слова: гражданство, государственная политика в сфере гражданства, содержание, принципы, полномочия, законодательство, международные договоры, европейская интеграция, органы государственного управления.

Shkumbatiuk K.L. Ukrainian public policy in citizenship within the context of European integration. – Manuscript.

The thesis for a Candidate Sciences degree in Public Administration; specialty 25.00.01 - Theory and History of Public Administration. – Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Lviv, 2004.

   The dissertation covers theoretical, methodological and practical aspects of the Ukrainian public policy in citizenship within the context of European integration. The work consists of introduction, three parts/sections, conclusions and bibliography/ references.
   The research analyses the definition of Ukrainian public policy in citizenship, its contents, goals and principles.
   The process of developing a democratic society in Europe needs a new public policy strategy to be set up in all European States. An important part of the new public policy is the formation of Ukraine’s own policy in the sphere of citizenship.
   Citizenship (nationality) – the legal bond between the individual and the State – is an essential factor at all levels of human life. Each of us, as individuals, would be deprived of an important part of our most fundamental rights if we did not have a nationality.
   Nationality is also an integral part of the identity of the State. But just as the identities of States are very different, so are the ways in which States have chosen to determine their citizens. If States were isolated from each other and if they co-existed in a static international community with little interaction between their populations, the determination of nationality might be an easy task of theoretical relevance only. But this is not the case. In our world there is increasing interaction between States, there are State successions and other kinds of change of sovereignty, there is growing movement of people and there are yet more marriages between people of different nationalities. In this context, States must carefully form policies that both protect their interests and meet the needs of individuals in this changing environment. In this endeavour, it is proper that governments be guided by internationally accepted standards.
   The author makes the definition of Ukrainian public policy in citizenship. Ukrainian public policy in citizenship is defined as the state's system and continuous activity to acquire, keep and terminate citizenship of Ukraine for balancing interests of persons and state.
   The author argues that the Ukrainian public policy in citizenship is a very important part of the successful solution of economic, social and political problems in Ukraine and creation of its integration into the European community.
   This research also analyzes the Law of Ukraine “On Citizenship of Ukraine” as a basis for the formation and realization of the Ukrainian public policy in citizenship. This Law in accordance with the Constitution of Ukraine determines the legal status of citizenship of Ukraine, grounds and order of its acquisition and termination, competency of state authorities taking part in resolving the issues of citizenship of Ukraine, order of appeals against citizenship-related decisions and against actions or inactivity of state authorities, their functionaries and officials.
   At the same time, the regulation of nationality, which lies primarily within a state’s domestic jurisdiction, must be in line with the international law. The research focuses on the importance of the improvement of Ukrainian law in conformity with international standards in citizenship area, particularly with the standards of the Council of Europe and its 1997 European Convention on nationality. This Convention establishes principles and rules relating to the nationality of natural persons, to which the internal law of States Parties shall conform. When member states ratify the Convention, they will have to ensure that their domestic legislation complies with its principles, and when those states subsequently amend or revise their nationality laws, they will also have to do so in conformity with the Convention’s principles. If conflicts arise between the nationality laws of member states, the Convention can provide a solution or a guideline to solve a problem. In this way, the Convention articulates a common standard for European nationality legislation. Ukraine signed the Convention and takes appropriate measures for it ratification.
   Special emphasis has been placed in the thesis to the relationship between the public policy and public administration because the establishment of the effective system of public administration in the sphere of citizenship is very important for the successful pursuance of the Ukrainian public policy in citizenship. In such way the study demonstrates a close link between the public policy and public administration as a means of the its realization.
   Practical recommendations concerning the improvement of the Ukrainian citizenship legislation, the mechanism for policy making and policy implementation in the citizenship area within the context of European integration are offered. The author reveals problems in this research area which might need further investigation. The results of the research can be used in scientific and teaching sphere and can be useful for practical solution of problems within the context of European integration of Ukraine.
   Key words: citizenship, public policy in citizenship area, contents, principles, power, legislation, international agreements, European integration, system of bodies of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net