Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Множинні абсцеси головного мозку (кліника, діагностика та хірургічне лікування)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Множинні абсцеси головного мозку (кліника, діагностика та хірургічне лікування)

Анотації 

Волощук С.Я. Множинні абсцеси головного мозку (кліника, діагностика та хірургічне лікування). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по спеціальності 14.01.05 – нейрохірургія. – Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, Київ, 1999.

   Робота присвячена вивченню клінічного перебігу множинних абсцесів головного мозку, інформативності чнструментальних методів обстеження, різним методам хірургічного лікування, аналізу смертності хворих з вивчаємою патологією. Найбільш частою причиною виникнення абсцесів можуть бути мгніні ураження ЛОР-органів, захворювання легень та черепно-мозкові травми. В клінічній картині на перший план виступають симптоми гіпертензії, порушення психічної діяльності і запальний симптомокомплекс різного ступеню вираженості. Найбільш ефективним в лікуванні множинних абсцесів головного мозку є хірургічний метод, який включає в себе комбінацію хірургічних втручань – пукнції, дренування та тотального видалення абсцесів.
   Ключові слова: головний мозок, множинні абсцеси, хірургчне лікування.

Волощук С.Я. Множественные абсцессы головного мозга (клин ика, диагностика и хирургическое лечение). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – нейрохирургия. – Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины, Киев, 1999.

   Работа посвящена изучению клинического течения множественных абсцессов головного мозга, информативности инструментальных методов исследования, особенностям различных методов хирургического лечения, анализу летальности больных с изучаемой патологией. Изучено 64 случая множественных и 70 случаев единичных абсцессов. Было установлено, что наиболее частой причиной развития множественных абсцессов могут быть гнойные заболевания ЛОР-органов (37,5%), а также заболевания легких и черепно-мозговые травмы (по 14,1%). Возбудителями инфекции наиболее часто были золотистый стафилококк (36,8%), патогенный стрептококк (24,6%) и кишечная палочка (14,0%). В клинической картине на передний план выступали симптомы гипертензии, закономерно наблюдались нарушения психической деятельности и воспалительный симптомокомплекс разной степени выраженности, многоочаговая неврологическая симптоматика. Среди дополнительных методов исследования при изучаемой патологии наиболее информативными выявились компьютерная и магнитно-резонансная томографии. В работе доказано, что наиболее эффективным в лечении множественных абсцессов головного мозга является хирургический метод, который включает в себя комбинацию разнообразных хирургических вмешательств — пункции, дренирования и тотального удаления абсцессов.
   Ключевые слова: головной мозг, множественные абсцессы, хирургическое лечение.

Voloschuk S.Y. Multiple brain abscesses (clinical, features, diagnostics and surgical treatment). - Manuscript.

Thesis for a candidat’s degree by spetiality 14.01.05 - neurosurgery. – The Romodanov Institute of neurosurgery, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The dissertation is devoted to study of clinical current multiple brain abscesses, various instrumental methods of investigation, different methods of surgical treatment, analysis of a mortality of the patients with an investigated pathology. The most often reason of development of multiple abscesses can be purulent damages of ear, nose and throat, pulmonary diseases and cerebral traumas. Сlinical manifestations of the multiple abscesses are hypertension syndromes, inflammatory symptomocomplex, multifocal neurological symptoms. The most effective treatment of multiple brain abscesses is the surgical method, which includes a combination of various surgical interventions — puncture, drainage and total excision of abscesses.
   Keywords: brain, multiple abscesses, surgical treatment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Множинні абсцеси головного мозку (кліника, діагностика та хірургічне лікування)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net