Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності

Анотації 

Вітвіцький С.С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право — Запорізький юридичний інститут МВС України, Запоріжжя, 2004.

   Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правових проблем державного контролю у сфері ліцензійної діяльності. У роботі уточнено поняття “ліцензія” та сформульовані її ознаки, визначено зміст ліцензійних правовідносин та правового режиму ліцензування. Сформульовані поняття та принципи державного контролю у сфері ліцензійної діяльності, визначено коло суб’єктів контролю, здійснена їх класифікація за ознакою статусу суб’єкта у правовідносинах щодо контролю ліцензованої діяльності. Досліджено зміст форм та методів державного контролю у сфері ліцензійної діяльності. На основі аналізу норм чинного законодавства, яке регулює ліцензійну діяльність, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, особливо норм, якими визначені підстави та порядок використання заходів примусу за порушення загальнообов’язкових правил у ліцензійній сфері.
   Ключові слова: ліцензія, ліцензування, державний контроль, державний орган, підприємництво, підприємницька діяльність, відповідальність, примус.

Витвицкий С.С. Государственный контроль в сфере лицензионной деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности – 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Запорожский юридический институт МВД Украины, Запорожье, 2004.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-правовых проблем государственного контроля в сфере лицензионной деятельности. В роботе уточнено понятие “лицензия” и сформулированы её признаки, определено содержание лицензионных правоотношений и правового режима лицензирования. Сформулировано понятие государственного контроля в сфере лицензионной деятельности. Государственный контроль в сфере лицензионной деятельности является разновидностью государственного контроля предпринимательской деятельности, который осуществляется уполномоченными государственными органами (их должностными лицами) в конкретной сфере хозяйствования и по конкретным условиям и состоит в определении видов предпринимательской деятельности, которая подлежит лицензированию, оценке реального состояния хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства, которая является предметом лицензирования, применении определённого действующим законодательством порядка лицензирования, использования соответствующих форм контроля и привлечения к юридической ответственности субъектов (физических и юридических лиц - предпринимателей), которые нарушили общеобязательные правила в сфере лицензирования. Сформулированы принципы государственного контроля в сфере лицензионной деятельности, определён круг субъектов контроля и проведена их классификация. Субъекты контроля в сфере лицензионной деятельности можно классифицировать по признаку их статуса в лицензионных правоотношениях: органы государственного контроля, органы общественного и негосударственного контроля, международные организации, которые осуществляют контроль. Исследованы формы и методы государственного контроля в сфере лицензионной деятельности. На основе анализа норм действующего законодательства, регулирующего лицензионную деятельность, сформулированы предложения по совершенствованию законодательства, особенно тех норм, которыми определены основания и порядок применения принуждения за нарушение общеобязательных правил в сфере лицензирования.
   Ключевые слова: лицензия, лицензирование, государственный контроль, государственный орган, предпринимательство, предпринимательская деятельность, ответственность, принуждение.

Vitvitskiy S.S. State control in the field licensing. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.07. – Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law – Zaporizhzhya Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Zaporizhzhya, 2004.

   The thesis is devoted to the comprehensive research into administrative-legal aspects of state control in the field of business licensing. It analyses the correlation between the notions “licence” and “licensing”, the notion and the relevance of introducing business licensing, the purport of licensing legal regime and its characteristics. The author suggests legal stipulations of eliminating restrictions on legal regulation of business licensing control.
   The thesis examines into the social and legal character of the institution of licensing control, analyses scientific approaches and legal regulation of the control system and its stipulations. It studies the issues of administrative responsibility for the breach of order and conditions of business licensing.
   Key words: license, licensing, state control, state agency, business, business activity, liability, compulsion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net