Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Медицина. Медичні науки arrow Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях

Анотації 

Заїкін О.В. Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11- кардіологія. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського, Сімферополь, 1999.

   В дисертації наведені результати дослідження метаболізму ліпідів, в тому числі, на рівні клітинних мембран, у 132 хворих на гіпертонічну хворобу різних стадій і вікових груп і 80 хворих з артеріальними гіпертензіями при хронічному пієлонефриті та атеросклерозі. При цьому був виявлений ряд невідомих раніше патогенетичних факторів.
   Одержані результати і відмінності в показниках рівня перекисного окислення ліпідів і стану окремих фракцій ліпідів клітинних мембран і плазми крові можуть бути використані для діагностики і диференціації артеріальних гіпертензій. В роботі обгрунтовані також принципи диференціальної корекції ліпідних порушень при артеріальних гіпертензіях різної етіології.
   Ключові слова: артеріальні гіпертензії, ліпіди, клітинні мембрани.

Заикин А.В. Состояние липидов клеточных мембран и плазмы крови при артериальных гипертензиях.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11-кардиология. Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского, Симферополь, 1999.

   Диссертация посвящена изучению состояния метаболизма липидов у больных гипертонической болезнью (ГБ), а также у больных с артериальной гипертензией (АГ) при хроническом пиелонефрите (ГХП) и атеросклерозе (СГ). У 132 больных ГБ разных стадий и возрастов и у 80 больных ГХП и СГ в мембранах эритроцитов и плазме крови (ПК) исследовано состояние общих липидов (ОЛ) и их отдельных фракций (нейтральных липидов, холестерина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилхолина, сфингомиелина) при различных клинических вариантах.
   Установлено, что при ГБ изменения липидов клеточных мембран и ПК, приобретая более выраженный характер по мере прогрессирования болезни и с увеличением ее продолжительности, связаны с интенсификацией ПОЛ клеточных мембран и в значительной мере носят характер патологии адаптации. Нарушения липидов мембран у больных ГХП слабо выражены. При этом, постоянная гиперлипидемия связана с умеренной активацией ПОЛ мембран и клинической фазой основного заболевания. Повышение концентрации продуктов ПОЛ ПК больных СГ без активации ПОЛ клеточных мембран и стабильно высокий уровень липидов мембран и ПК не зависят от особенностей клинического течения болезни. Полученные данные позволили использовать различия показателей изученных параметров для диагностики и дифференциации стадий ГБ при гипертоническом кризе и во внекризовом периоде.
   Ключевые слова: артериальные гипертензии, липиды, клеточные мембраны.

Zaikin A.V. State of lipids of cellular membranes and blood plasma in arterial hypertension.- Manuscript.

Dissertation for competition of scientific degree of the candidate of medical sciences on the spesiality 14.01.11-cardiology. Crimea state medical University namet afler S.I. Georgievsky, Simferopol,1999.

   In the dissertation there are given the results of investigation of lipid metabolism, including those on the cellular membranes, in 132 patients with hypertonic disease of different stages and ages and 80 patients with arterial hypertensions in chronic pyelonephrites and atherosclerosis. Moreover there was found out a number of unknouon earlier pathogenetic factors.
   Obtained results and differences in the indexes of the level of peroxide oxidization of lipids and correlations of seporate lipid fractions of cellular membranes and blood plasma wny be used for the diagnosis and differentiation of arterial hypertensions. There are also substantiated the principles of differential correction of lipid disturfances in arterial hypertensions of different etiology.
   Key words: arterial hypertensions, lipids, cellular membranes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Стан ліпідів клітинних мембран і плазми крові при артеріальних гіпертензіях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net