Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз

Анотації 

Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу кримінально-правових та кримінологічних проблем, пов’язаних з наругою над тілами померлих та місцями їхнього поховання.
   Вивчаються підстави криміналізації цього діяння, досліджуються об’єктивні та суб’єктивні ознаки норми, яка у КК України встановлює відповідальність за такі дії. Виходячи з результатів дослідження, автор визначає недоліки ст. 297 КК, пропонує здійснити на законодавчому рівні відповідні зміни у КК, а також висуває ряд теоретично обґрунтованих заходів загальної та спеціально-кримінологічної профілактики цього злочину.
   Ключові слова: моральність, наруга, могила, місце поховання, труп, урна з прахом, предмети, що знаходяться в місці поховання або на трупі, викрадення, профілактика.

Горб Н.А. Надругательство над могилой: уголовно-правовой и криминологический анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам уголовной ответственности за надругательство над могилой в свете нового Уголовного кодекса Украины. В работе значительное внимание уделяется исторической устойчивости представлений о необходимости криминализации надругательства над местами погребения и телами умерших, а также современным основаниям криминализации этого деяния (ст. 297 УК).
   Сделан вывод о том, что надругательство над могилами крайне негативно отображается на общественной нравственности, которая выступает одним из основных способов регулирования поступков индивида в обществе, и имеет достаточный уровень общественной опасности для криминализации таких действий.
   В диссертации дается уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 297 УК. Определяется видовой и непосредственный объекты данного преступления. Указывается на отсутствие в УК определения понятий, использующихся в диспозиции данной нормы, на несогласованность уголовно-правой терминологии и терминов, значение которых разъяснено в Законе Украины “О погребении и похоронном деле”. Для решения этой проблемы предлагается авторское определение понятий “могила”, “труп”, “предметы, находящиеся в месте погребения или на трупе”. Указывается, что надругательство над могилой является предметным преступлением. Преступление может быть совершено исключительно с прямым умыслом, стадия покушения не свойственна альтернативным признакам объективной стороны состава. Субъектом данного преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
   В работе дается криминологическая характеристика данного преступления, на основании изучения уголовных дел постигается личность преступника. Определены криминогенные детерминанты совершения таких преступлений, с учетом которых разработаны общие и специально-криминологические меры противодействия преступности в этой сфере.
   Ключевые слова: нравственность, надругательство, могила, место погребения, труп, урна с прахом, предметы, находящиеся в месте погребения или трупе, похищение, профилактика.

Gorb N.O. Violation of a tomb: criminal-legislative and criminology analysis. – Manuscript.

The dissertation acquiring scientific degree of the candidate of jurisprudence in specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive Law. – Advocate Academy of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to consideration criminally-legal and criminology problems of violation of a tomb.
   In the dissertation the bases of criminalization of this act are considered, the legal analysis of structure of the crime stipulated by item 297 of the Criminal Code of Ukraine is given, the criminology characteristic of violation of a tomb is given.
   In the work are found out criminology determinants of fulfillment of the crimes stipulation by item 297 of the Criminal Code on the basis of which measures of prevention of such criminal encroachments are offered.
   Key words: morality, violation, tomb, place of burial, corpse, urn with ashes, subjects, which are on a tomb or on a corpse, abduction, preventive.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net