Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України

Анотації 

Гостюк В.І. Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальної як в теоретичному, так і в практичному плані проблеми цивільно-правових договорів з цінними паперами. Робота містить комплексний аналіз цивільно-правових договорів з цінними паперами, який включає, зокрема, визначення поняття таких договорів, їх системи, дослідження особливостей передання прав на цінні папери і прав за цінними паперами на підставі цивільно-правових договорів, пропонує визначення поняття та підстави визнання договорів з цінними паперами недійсними. Автор обґрунтовує власні міркування і пропозиції з актуальних проблем, пов’язаних з обігом цінних паперів за цивільно-правовими договорами.
   Ключові слова: цінні папери, права за цінними паперами, цивільно-правовий договір, передання цінних паперів, недійсний договір.

Гостюк В.И. Гражданско-правовые договора с ценными бумагами по законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертационная работа посвящена исследованию актуальных как в теоретическом, так и в практическом плане проблемы гражданско-правовых договоров с ценными бумагами. Работа содержит комплексный анализ гражданско-правовых договоров с ценными бумагами, который включает, в частности, понятие таких договоров, исследование их системы, особенностей передачи прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам на основании гражданско-правовых договоров, предлагает определение понятия и оснований признания договоров с ценными бумагами недействительными. Автор обосновывает собственные размышления и предложения по актуальным проблемам, связанным с обращением ценных бумаг.
   Ключевые слова: ценные бумаги, права по ценным бумагам, гражданско-правовой договор, передача ценных бумаг, недействительный договор.

Hostyuk V. I. The Civil-Law Agreements With Valuable Papers in Ukrainians Legislation. – Manuscript.

The dissertation for conferring the scientific degree of Candidate of Judicial Sciences specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the problem of the civil law agreements with valuable papers, the investigation of which is important in theoretical and practical aspects. The dissertation contains a comprehensive analysis of the civil law agreements with valuable papers, including definition sense of the same agreements, especially of will in a civil law deals with valuable papers; the problem of a parity of invalid agreements and agreements are investigated. Also this dissertation is about a parity “conditions of validity of deal” and “conditions of invalid of deal”. And same classify of agreements bargain are subject of investigation. The author substantiates his own vision and proposals on the topical problems of the transfers of the valuable papers to be based on civil law agreements.
   Key words: valuable paper, rights of valuable papers, civil-law agreement, transfers of the valuable papers, invalid agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net