Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення

Анотації 

Лічман Л.Г. Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено проблемам судового захисту прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення. Розроблено питання теорії, досліджено чинне правове регулювання та судову практику з цього питання, сформульовано рекомендації щодо їх удосконалення.
   Ключові слова: право на житло, власник житла, член сім’ї, судовий захист, житлові права, житлові інтереси.

Личман Л.Г. Судебная защита прав и интересов членов семьи собственника жилого помещения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию жилищных отношений, что обусловлено необходимостью усовершенствования действующего жилищного законодательства с учетом произошедших в Украине социально-экономических изменений.
   Основной целью диссертационного исследования является разработка теоретических и практических проблем правового обеспечения (защиты) жилищных прав и интересов членов семьи собственника жилого помещения, а также разработка на этой основе рекомендаций по усовершенствованию гражданского и жилищного законодательства Украины, практики их применения.
   Проанализированы изменения в концептуальных основаниях обеспечения жильем, правовая природа права на жилье, также его реализация, в частности защита в рамках соответствующих жилищных правоотношений. Впервые на научном уровне проводится исследование правового положения члена семьи собственника жилого помещения, в т.ч. бывшего.
   Исследовано право на защиту, средства и формы защиты, среди которых доминирующее место занимает судебная защита, как категорий выяснение содержания которых влияет на результаты диссертационного исследования.
   Практической сторону диссертационного исследования стала защита интересов члена семьи собственника как стадия непосредственной реализации мер охранительного характера и особенности их применения в жилых правоотношениях.
   Сформулированные предложения по усовершенствованию гражданского и жилищного законодательства Украины.
   Ключевые слова: право на жилье, собственник жилья, член семьи, судебная защита, жилищные права, жилищные интересы.

Lichman L.G. – Judicial defense of right and interests family members of dwelling lodgement proprietor. – Manuscript.

Dissertation for a candidate Degree in Law in specialty 12 00 03 - Civil Law and Civil Process; Family Law; Private International Law. – National university of internal affairs, MIA of Ukraine. Kharkov, 2005.

   Dissertation is devoted to problems of judicial defense habitation rights and interests of family members of the proprietor of dwelling lodgement. Developed theory questions, investigated civil and habitation legislation of Ukraine, practice of their application, formulated the recommendations for their improvement.
   Key words: the housing right of Ukraine, the right on habitation, the property right, a member of family of the proprietor, protection of housing rights, civil law of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Судовий захист прав і інтересів членів сім’ї власника жилого приміщення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net