Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення та розвиток митного законодавства на території України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення та розвиток митного законодавства на території України

Анотації 

Мицак А.П. Становлення та розвиток митного законодавства на території України – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми становлення і розвитку митного законодавства в Україні.
   У роботі проаналізовано становлення митної справи, історичні процеси в контексті означеної проблематики. Подана характеристика історично-правового процесу розвитку митного законодавства, історичний, законодавчий, практичний матеріал, а на їх основі зроблено практичні пропозиції з удосконалення митного законодавства і діяльності митних органів України.
   Ключові слова: митне законодавство України, митна діяльність, митна система України.

Мыцак А.П. Становление и развитие таможенного законодательства на территории Украины – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Львовский национальный университет имени Ивана Франка. – Львов, 2005.

   В диссертации исследуется проблема становления и развития таможенного законодательства в Украине. Значительное внимание уделяется архивным документам, анализированию действующего законодательства в сфере таможенных отношений и практики его применения. Автор рассматривает историю становления таможенной системы, исторические процессы в контексте определенной проблематики.
   Основательно прослеживаются истоки организации таможенного дела после принятия Декларации о государственном суверенитете и провозглашение независимости Украины, разработаны практические предложения, направлены на усовершенствование таможенного законодательства и деятельности таможенных органов Украины.
   Ключевые слова: таможенное законодательство, таможенная деятельность, таможенная система Украины.

Mytsak A.P. Framing and development of the tariff legislation on the territory of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining candidate degree of law science on speciality 12.00.01 – theory and history of the state and law; history of political and legal doctrines. - Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2005.

   The thesis is dedicated to the issue of tariff legislation framing and development on the territory of Ukraine. The history of formation of customs policy, as well as scientific analysis of the historical processes in this sphere are analyzed.
   A detailed characteristic of the historico-legal process of the tariff legislation development is presented. The author elucidates historical, legislative and practical sources on the issue. Suggestions concerning the evolvement of tariff legislation as well as the customs authorities’ activity in Ukraine have been prepared.
   Key words: tariff legislation of Ukraine, tariff activity of Ukraine, tariff system of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення та розвиток митного законодавства на території України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net