Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Легка промисловість arrow Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильної машини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильної машини

Анотації 

Зубрецька Наталія Анатоліївна. Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильної машини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.02.02 - машинознавство.- Київський державний університет технологій та дизайну, Київ, 1999.

   Дисертація присвячена вирішенню питань, пов'язаних з одержанням аналітичних і експериментальних залежностей, що дозволяють з урахуванням впливу конструктивних і технологічних параметрів деталей забезпечити підвищення міцності та точності багатоелементних циліндричних з'єднань веретена кільцепрядильної машини, сформованих комбінованим термічним методом.
   Отримані залежності для розрахунків технологічних параметрів та напружено-деформованого стану багатоелементних циліндричних з'єднань з натягом при їхньому комбінованому термічному складанні.
   Запропоновано методику розрахунку фактичної площі контакту з урахуванням фізико-механічних властивостей деталей і методів підготовки контактних поверхонь. Установлено залежності, що дозволяють визначити і максимально зменшити значення осьових переміщень торцьових поверхонь блочка і насадки, які впливають на експлуатаційні характеристики веретена.
   Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для розрахунку міцності та технологічних параметрів з’єднань веретена та обгрунтованого вибору його оптимальної конструкції при комбінованому термічному методі складання.
   Ключові слова: багатоелементне циліндричне з'єднання, веретено, міцність, деформація, напружено-деформований стан, комбінований термічний метод складання.

Зубрецкая Наталия Анатолиевна. Влияние конструктивных и технологических параметров на прочность соединений деталей веретена кольцепрядильной машины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.02 – машиноведение.- Киевский государственный университет технологий и дизайна, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена решению вопросов, связанных с получением аналитических и экспериментальных зависимостей, позволяющих с учетом влияния конструктивных и технологических параметров деталей обеспечить повышение прочности и точности многоэлементных цилиндрических соединений веретена кольцепрядильной машины, сформированных комбинированным термическим способом.
   Получены зависимости для расчета технологических параметров и напряженно-деформированного состояния многоєлементных цилиндрических соединений с натягом при их комбинированной термической сборке.
   Предложена методика расчета фактической площади контакта с учетом физико-механических свойств деталей и способов подготовки сопрягаемых поверхностей.
   На основании анализа влияния различных факторов на температурные деформации охватывающих деталей и величины осевых перемещений их торцевых поверхностей при комбинированном термическом способе сборки веретена были предложены зависимости, позволяющие максимально уменьшить термические осевые перемещения торцевых поверхностей, влияющие на эксплуатационные характеристики веретена.
   Разработан алгоритм и программное обеспечение для расчета прочности и технологических параметров соединений веретена и обоснованного выбора их оптимальной конструкции при комбинированном термическом метотоде сборки.
   Ключевые слова: многоэлементное цилиндрическое соединение, веретено, прочность, деформация, напряженно-деформированное состояние, комбинированный термический метод сборки.

Zubretskaya Nataliya Anatolievna. The influence of constructive and technological parameters on spindle details joinings stoutness in a ring-spinning machin. - Manuscript.

Dissertation on winning of learned candidate degree of technical sciences on professions 05.02.02 – mashin desi.- Kiev state technologies and design university, Kiev, 1999.

   Dissertation is devoted to settlement of questions, associated with recipiency analytic and experimental dependencies, that allow to provide toughness and exactness of multiple-unit cylindrical spindle joins, formed by combined thermal method, with provision for constructive and technological parameters.
   The dependences for computations of technological parameters and tensely-deformed condition of multiple-unit cylindrical joins, formed by combined thermal method were recevied.
   The computation method of factual contact area with provision for physicist-mechanical details properties and preparation methods of contact surfaces was offered. Dependence, that allow to define and gretly requse sense of axial shifts of bushings surfaces, which influence on operational spindle descriptions was set.
   The algorithm and software for computation of stoutness and technological parameters of spindle joins for substantiated choice of their optimum construction attached were developed.
   Key words: multiple-unit cylindrical joins, spindle, stoutness, deformation, tensely-deformed a codition, icombined thermal stowage method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив конструктивних і технологічних параметрів на міцність з'єднань деталей веретена кільцепрядильної машини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net