Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України

Анотації 

Музика О.А. Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню комплексу теоретичних і практичних питань правового регулювання неподаткових доходів в Україні. Зокрема, здійснюється відмежування поняття “доходи місцевих бюджетів” від суміжних бюджетно-правових категорій, аналізується класифікація доходів місцевих бюджетів. Розглядаються питання про місце неподаткових доходів місцевих бюджетів у фінансово-правовому інституті доходів. Розкриваються специфічні ознаки власних, закріплених і регулюючих бюджетних доходів. Наведена характеристика окремих видів неподаткових доходів місцевих бюджетів України. Дослідженням також охоплені питання про місце природноресурсових платежів у системі неподаткових доходів місцевих бюджетів, про їхню відмінність від доходів податкового характеру. Обґрунтований висновок про те, що міжбюджетні трансферти належать до неподаткових бюджетних доходів. Проаналізовані проблеми надання таких міжбюджетних трансфертів, як дотації, субвенції та субсидії. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері неподаткових доходів місцевих бюджетів. Розроблений законопроект про внесення змін і доповнень до БК України, а також запропонований проект Порядку створення та використання фондів коштів органів місцевого самоврядування.
   Ключові слова: місцевий бюджет, неподаткові доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти.

Музыка О.А. Правовое регулирование неналоговых доходов местных бюджетов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертация представляет собой первое в Украине исследование монографического характера, которое посвящено анализу проблем правового регулирования неналоговых доходов местных бюджетов Украины. Исследуется понятие “доходы местных бюджетов”, приводятся критерии разграничения этого понятия и других бюджетно-правовых категорий. Оспариваются взгляды некоторых авторов, считающих, что бюджетные доходы всегда безвозвратные. Автор даёт определение понятиям “доходы местных бюджетов” и “неналоговые доходы местных бюджетов” (в экономическом и правовом значении).
   Рассматривается характеристика финансово-правового института доходов. Особое внимание уделено анализу места доходов местных бюджетов в этом институте. По мнению автора, исходя из синонимичности понятий “местный бюджет”, “бюджет территориальной общины”, “бюджет местного самоуправления”, в законодательстве Украины целесообразно унифицировать соответствующую терминологию.
   Детальный анализ существующих классификаций бюджетных доходов даёт возможность по-новому осмыслить классификацию доходов местных бюджетов. Автором утверждается, что межбюджетные трансферты (в частности дотации, субвенции, субсидии) принадлежат к числу регулирующих неналоговых доходов местных бюджетов.
   Раскрываются специфические признаки собственных, закреплённых и регулирующих доходов местных бюджетов. Дана характеристика отдельных видов неналоговых доходов местных бюджетов. Кроме того, в диссертации рассматриваются вопросы нормативно-правового регулирования природноресурсовых платежей, а также места этих платежей в системе доходов местных бюджетов. Поддерживается позиция учёных в области финансового права о том, что эти платежи являются неналоговыми доходами соответствующих бюджетов обязательного характера.
   Диссертантом проанализированы проблемы предоставления и получения межбюджетных трансфертов. Осуществлен сравнительно-правовой анализ межбюджетных трансфертов в Украине и других странах. Сделан вывод о целесообразности закрепления в бюджетном законодательстве Украины бюджетбюджетных субсидий в качестве межбюджетных трансфертов. Предлагается внести соответствующие изменения в бюджетное законодательство. Сформулированы авторские определения таких терминов, как межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты, бюджетная дотация, субвенция, бюджетная субсидия.
   Актуализированы проблемы существования местных фондов денежных средств. Разработан законопроект о внесении изменений и дополнений в БК Украины, а также проект Порядка образования и использования фондов денежных средств органов местного самоуправления.
   Ключевые слова: местный бюджет, неналоговые доходы местных бюджетов, межбюджетные отношения, межбюджетные трансферты.

Muzyka O.A. Legal regulation of non-tax local budget revenues in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the Degree of Doctor of Juridical Science specializing in 12.00.07 – management theory; administrative law and procedure; financial law; information law. – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the research of numerous theoretical and practical problems, concerned with the legal regulation of the non-tax local budget revenues in Ukraine. Specifically the author focuses on non-tax local budget revenues categories and differentiates the definition “local budget revenues” from other similar categories and analyses the local budget revenues classification. The author focuses on placing the non-tax local budget revenues in the financial legal institution of revenues. The special characteristics of the different non-tax local budget revenues are defined. In the research the candidate also identifies the problems of placing the natural resource payments’ in the non-tax local budget revenues system, and its difference with taxed income. The reasoning for placing intra budget transfers into non-tax local budget revenues category was explained. The candidate analyses problems concerning giving such intra budget transfers as grants, subsidies and subventions. The author proposes to improve non-tax local budget revenues regulations. She prepared a bill to amend the Budgetary Code of Ukraine and created the proposal for using local self government’s funds.
   Keywords: local budget, non-tax local budget revenues, intra budget issues, intra budget transfers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net