Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічий аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічий аналіз)

Анотації 

Марченко Ю.В. Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01– основи національної безпеки держави. Національний Інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню антитерористичної діяльності як складової системи національної безпеки. Проаналізовані поточні геополітичні трансформації та зрушення в системах національної системи в умовах постбіполярного світу. Визначені особливості впливу глобалізаційних процесів на реорганізацію структур безпеки та становлення мережевих структур.
   Розкрито роль публічної політики у стабілізації суспільно-політичних процесів. Досліджено актуальні зміни в умовах антитерористичної діяльності, проблеми і специфіка концептуалізації феномена тероризму, а також наявні заходи щодо боротьби з цим суспільно-політичним явищем. Проаналізована міжнародна та національна нормативно-правова база боротьби з тероризмом та окреслені перспективи її удосконалення. Обґрунтована необхідність більш тісного міжнародного співробітництва в сфері антитерористичної діяльності з метою створення глобальних та регіональних та удосконалення національних структур безпеки.
   Ключові слова: національна безпека, тероризм, антитерористична діяльність, глобалізаційні процеси, геополітичні трансформації, мережеві структури, публічна політика, суспільно-політичні процеси, нормативно-правова база, “спільнота безпеки”.

Марченко Ю.В. Антитеррористическая деятельность как составляющая национальной безопасности (политологический анализ). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 21.01.01 – основы национальной безопасности государства. Национальный институт стратегических исследований. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию антитеррористической деятельности как составляющей системы национальной безопасности. Проанализированы современные геополитические трансформации, оказывающие принципиальное воздействие на изменения в системах национальных, региональных и глобальных структур безопасности, происходящие в условиях постбиполярного мира. Определены особенности воздействия глобализационных процессов на происходящую реорганизацию структур безопасности. Проанализированы возможные сценарии, механизмы и пути формирования на европейском пространстве “сообщества безопасности”.
   Обоснован тезис, что на актуальные изменения существенное влияние оказывает становление сетевых структур, вызванное развитием коммуникационных технологий, и появление транснациональных субъектов, воздействующих на политику национальных государств. Раскрыта роль публичной политики в процессе стабилизации общественно-политической жизни государств. Доказано принципиальное значение и необходимость сотрудничества между государственными органами и представителями СМИ в сфере стабилизации политических процессов и антитеррористической деятельности.
   Исследованы актуальные изменения в механизмах налаживания антитеррористической деятельности, а также проблемы и специфика осмысления феномена терроризма. Проанализированы существующие механизмы борьбы с терроризмом и изменения, вызванные трансформацией и глобализацией этого типа угрозы национальной безопасности. Обоснована необходимость комплексного подхода в изучении данного общественно-политического явления, последовательного разведения его политических и криминальных составляющих.
   Изучена международная и национальная нормативно-правовая база по борьбе с терроризмом. Очерчены перспективы ее усовершенствования. Определены особенности и пути формирования региональных и глобальных структур, осуществляющих антитеррористическую деятельность. Обоснована необходимость более тесного международного сотрудничества в этой сфере с целью активизации борьбы с угрозой терроризма. Исследованы наличные проблемы в сфере нормативно-правового и организационного обеспечения антитеррористической деятельности. Аргументирована необходимость привлечения для борьбы с терроризмом широких слоев общественности.
   Ключевые слова: национальная безопасность, терроризм, антитеррористическая деятельность, глобализационные процессы, геополитические трансформации, сетевые структуры, публичная политика, общественно-политические процессы, нормативно-правовая база, “сообщество безопасности”.

Marchenko Yu. V. Antiterroristic Activity as a Component of the National Security (political analysis). – Manuscript.

The Thesis is submitted for the Science Degree of the Candidate in Politics, for speciality 21.-1.012 – “The basic principles of National Security”. The National Institute for Strategic Studies. – Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to research of the antiterroristic activity as a composed component of the combined systems of the National Security Network. The dissertation analysis have been spared over the current geopolitical transformations (inter\extra), which transfers in the principal fluent samples of national, regional and global Security Systems under conditions of the post-bipolar world.
   The influence of global processes on current reorganization of Security Structures has been specified. Also, probable scenarios, mechanisms and ways of the “Security Community” creation formed in the European space have been considered. In the dissertation it has been shown the actual influence of the network structures on civil society.
   International and national legislation law base in the sphere of antiterroristic activity has been examined. Prospects of its improving have been outlined. Peculiarities and means of forming regional and global structures which provide antiterroristic activity have been determined. The necessity of a more close international cooperation in this sphere aimed at strengthening struggle against the threat of terrorism has been substantiated. Problems available in the sphere of legislation and implementation of antiterroristic activity have been studied. The arguments were given to the necessity of attracting a wide strata of society to the struggle against terrorism.
   Key words: national security, terrorism, antiterroristic activity, socio-political process globalization, geopolitical transformations, network structures, public-political processes, legislation law base, “community of the security”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічий аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net