Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства

Анотації 

Палько В.І. Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням удосконалення законодавства України щодо адміністративного видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України. Комплексно досліджено проблему правового регулювання видворення та механізму захисту прав і свобод іноземців та осіб без громадянства при провадженні у справах про адміністративне видворення.
   Розкрито правову природу видворення іноземців та осіб без громадянства та його місце в системі заходів адміністративно-правового примусу. Проаналізовано підстави такого заходу адміністративного примусу як адміністративне видворення. Зроблено аналіз стадій провадження у справах про адміністративне видворення з виявленням недоліків та прогалин у законодавстві та проблем, що виникають на практиці. Подано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, яке регулює підстави та порядок адміністративного видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України.
   Ключові слова: іноземці, особи без громадянства, заходи адміністративно-правового примусу, адміністративне видворення, депортація, провадження у справах про адміністративне видворення, гарантії прав і свобод іноземців та осіб без громадянства.

Палько В.И. Административно-правовое регулирование выдворения за пределы Украины иностранцев и лиц без гражданства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам усовершенствования законодательства Украины по вопросам административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы Украины. Комплексно исследована проблема правового регулирования выдворения и механизма защиты прав и свобод иностранцев и лиц без гражданства при производстве по делам об административном выдворении.
   В работе раскрывается правовая природа выдворения иностранцев и лиц без гражданства, определяется его место в системе мер административно-правового принуждения, где в зависимости от оснований и целей применения можно различать административное выдворение как меру предупреждения, меру пресечения или как меру административного взыскания.
   В диссертационном исследовании подробно анализируются предусмотренные действующим законодательством основания административного выдворения, дается анализ стадий производства по делам об административном выдворении.
   Проведя различие между понятиями “административное выдворение” и “депортация”, автор подробно рассматривает процедурные особенности депортации иностранцев и лиц без гражданства на практике.
   В исследовании широко используется опыт стран СНГ, Балтии, Германии, Польши, США, Финляндии, Франции и др., на основе чего проводится сравнительный анализ законодательства, закрепляющего порядок выдворения иностранцев и лиц без гражданства.
   Предлагаются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства Украины, регламентирующего порядок выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы Украины.
   Ключевые слова: иностранцы, лица без гражданства, меры административно-правового принуждения, административное выдворение, депортация, производство по делам об административном выдворении, гарантии прав и свобод иностранцев и лиц без гражданства.

Palko V.I. Ukrainian legal regulations concerning deportation of foreign citizens and stateless persons. - Manuscript.

Ph.D. thesis. Specialty number 12.00.07 – management theory; administrative law; financial law; informational law,. National University of Internal Affairs. Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The thesis subjects are the theory and practice of Ukrainian legislation adjustments in the field of regulations concerning deportation of foreign citizens and stateless persons. The issue of legal regulations of deportation procedure and protection of rights and freedom of foreign citizens and stateless persons in deportation legal cases has been completely researched.
   The legal grounds of deportation of foreign citizens and stateless persons and its place in the system of current legislation are expounded and analyzed. The procedural phases in legal cases on deportation are analyzed too, and shortcomings and gaps, as well as problems of court practice, are also revealed. The thesis gives specific proposals as to adjustments of Ukrainian legislation in the field of the basis and procedure of deportation of foreign citizens and stateless persons.
   Key words: foreigners, stateless persons, current legislation, deportation, procedural phases in legal cases on deportation, protection of rights and freedom of foreign citizens and stateless persons.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net