Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Відносини між радянською Росією та Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. – березень 1918р.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відносини між радянською Росією та Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. – березень 1918р.)

 Анотації

Єшпанов В.С. Відносини між радянською Росією та Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. – березень 1918р.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02. – Всесвітня історія – Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1998.

   У дисертації досліджується початковий етап відносин між радянською Росією та Українською Народною Республікою. Визначено сутність та причини конфлікту між радянською та українськими владами, розглянуто політичне протистояння Раднаркому і Центральної Ради (жовтень - грудень 1917 р.) та збройний конфлікт між ними (середина грудня 1917 р. – березень 1918 р.). Проаналізовано політику обох держав стосовно одна одної, роль ЦК РСДРП(б) та Раднаркому Росії у встановленні радянської влади на країні.
   Ключові слова: радянська Росія, Раднарком, Українська Народна Республіка, Центральна Рада, Генеральний Секретаріат.

Ешпанов В.С. Отношения между советской Россией и Украинской Народной Республикой (октябрь 1917 г. – март 1918 г.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. – Всемирная история. – Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1998.

   В диссертации исследуется начальный этап отношений между советской Россией и Украинской Народной Республикой. Определены сущность и причины конфликта между советской и украинской властями, рассмотрено политическое противостояние Совнаркома и Центральной Рады (октябрь – декабрь 1917 г.) и вооруженный конфликт между ними (середина октября 1917 г. – март 1918 г.). Проанализирована политика обоих государств в отношении друг друга, роль ЦК РСДРП(б) и Совнаркома России в установлении советской власти на Украине.
   Ключевые слова: советская Россия, Совнарком, Украинская Народная Республика, Центральная Рада, Генеральный Секретариат.

Eshpanov V.S. The Relationship between soviet Russia and Ukrainian Peoples Republic (october 1917 – march 1918 ). – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree by specialty 07.00.02. – World history. – Kyiv University after Taras Shevchenko, Kyiv, 1998.

   The thesis is devoted to the initial stage of relations between soviet Russia and Ukrainian Peoples Republic. The issue and main reasons of the conflict between soviet and Ukrainian authorities are definite, the political conflict between Central Rada and Sovnarcom in october – december 1917 and armed struggle from the middle of december 1917 till march 1918 is considered. The thesis deals with analysis of foreign policy both states with respect to each other, the role of the Central Committee of Bolshevick Party and Sovnarcom in establishing the soviet power in Ukraine.
   Key words: soviet Russia, Sovnarcom, Ukrainian Peoples Republic, Central Rada, General Secretariat.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відносини між радянською Росією та Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. – березень 1918р.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net