Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Діяльність комітетів незаможних селян на Поділлі (1920 - 1933 рр.).
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність комітетів незаможних селян на Поділлі (1920 - 1933 рр.).

 Анотації

Мельничук О.А. Діяльність комітетів незаможних селян на Поділлі (1920 - 1933 рр.). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. - Історія України. Київський державний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 1998.

   В дисертації на основі широкого кола джерел досліджено місце комнезамів в системі влади на Поділлі, проаналізована діяльність цих організацій по здійсненню аграрних перетворень на селі та їх участь у впровадженні продовольчої диктатури радянського режиму. Із проведених досліджень обгрунтовано висновок про те, що комітети незаможних селян як штучно створені більшовиками класові політичні організації сільської бідноти виступили соціальною опорою більшовиків при насадженні радянського режиму в подільському селі.
   Ключові слова: комітети незаможних селян, соціальне розшарування, тоталітарний режим, аграрні перетворення, продовольча диктатура, опір тоталітаризму.

Мельничук О.А. Деятельность комитетов незаможных селян на Подолье (1920-1933 гг.). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01. - История Украины. Киевский университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 1998.

   В диссертации на основе широкого круга источников исследовано место комнезамов в системе власти на Подолье, проанализирована деятельность таких организаций по осуществлению аграрных преобразований на селе, а также их участие в внедрении продовольственной диктатуры советского режима. Из проведённых исследований обоснован вывод о том, что комитеты незаможных селян как искуственно созданные большевиками классовые политические организации сельской бедноты выступили социальной опорой большевиков при насаждении советского режима в подольськом селе.
   Ключевые слова: комитеты незаможных селян, социальное расслоение, тоталитарный режим, аграрные преобразования, продовольственная диктатура, сопротивление тоталитаризму.

Melnichuck O. A. Unprosperous Peasants Committees Activity in Podoliye (1920 - 1933 yy.). Manuscript.

Dissertation for the Candidate’s degree in the field of historical sciencies, specialisation 07.00.01. History of Ukraine. - Kyiv State University named after Taras Shevchenko. - Kyiv, 1998.

   The dissertation deals with the problem of the Unprosperous Peasants Committees place in the power structures in Podoliye. Their activity in agrarian reformation and their part in Soviet regime food dictatorship implementation are analysed. In the dissertation a great number of sources are used and researched. On the results of the research the conclusion is made that Unprosperous Peasants Committees were rural poor class political organisations artificially made by bolsheviks. The Committees were bolsheviks social support while the Soviet regime in Podoliye rural districts was forced.
   Key words: Unprosperous Peasants Commitees, social divergence, totalitarian regime, agrarian reformation, food dictatorship, resistance to totalitarism (totalitarian regime).

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність комітетів незаможних селян на Поділлі (1920 - 1933 рр.).

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net