Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності

Анотації 

Стовба О.В. Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12. – філософія права. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2005.

   У дисертації за допомогою методів сучасної некласичної філософії здійснено онтологічне обґрунтування правової реальності. В якості її буттєвої засади досліджено феномен правової ситуації. Обраний підхід дозволяє вивчити існування права не лише у вигляді певної сукупності ідеальних норм, які слід ще втілити у реальність, але як постійної константи людського співіснування, завжди вже імплікованої у відносинах поміж людьми. Аналіз феноменологічних, екзистенційних, фундаментально-онтологічних аспектів правової ситуації дає підстави для вироблення цілісного уявлення про ті умови, за яких можлива зустріч особи з правом. Це в свою чергу дозволяє позначити практичні шляхи реалізації конституційної засади верховенства права і критерії для його безпосереднього застосування.
   Ключові слова: ситуація, правова ситуація, правова реальність, буття права, ейдос, онтологічна структура права, правовий екзистенціал, онтологічний смисл, верховенство права.

Стовба А.В. Правовая ситуация как онтологическая основа правовой реальности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. – философия права. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2005.

   В диссертации осуществляется онтологическое обоснование правовой реальности. В качестве её бытийной основы исследуется феномен правовой ситуации. При таком подходе становится возможным рассмотреть право в его целостном бытии, которое не может быть сведено исключительно к нормам позитивного законодательства.
   Для этого в диссертационной работе используется методологический аппарат современной неклассической философии: феноменологии, фундаментальной онтологии, экзистенциализма, герменевтики. Применение указанной методологии позволяет исследовать правовую ситуацию не как простую сумму всех её составляющих (закон, суд, участники и т.п.), но как целостный феномен.
   Осмысление правовой ситуации проводится на трех уровнях: феноменологическом, экзистенциальном, фундаментально-онтологическом. На феноменологическом уровне автор выделяет ряд конститутивных черт феномена правовой ситуации, которые в совокупности образуют её эйдос. Рассмотрение правовой ситуации в экзистенциальном аспекте направлено на прояснение вопроса о смысле и основаниях бытия в ней человека. Для того чтобы выявить целостный смысл ситуации, проводится её фундаментально-онтологический анализ.
   С целью постижения целостного смысла правовой ситуации автор предварительно ставит вопросы об онтологической структуре феноменов права и человека, встреча которых имеет место в правовой ситуации. Для этого в работе осуществляется рассмотрение бытийной структуры права и способов бытия человека в правовой ситуации. Лишь затем становится возможным перейти к собственному онтологическому устройству правовой ситуации – её пространственно-временной структуре. После этого нам становится доступен целостный бытийный смысл правовой ситуации.
   В качестве итога автор предлагает концепцию осмысления правовой ситуации как герменевтического правового круга между деянием и правопорядком. Лишь понимание того, как деяние воздействует на правопорядок в целом, позволяет применить соразмерные деянию правовые последствия и справедливо разрешить правовую ситуацию.
   Ключевые слова: ситуация, правовая ситуация, правовая реальность, бытие права, эйдос, личный проект, онтологическая структура права, правовой экзистенциал, онтологический смысл, верховенство права.

Stovba O.V. The Law Situation as an Ontological Base of the Legal Reality. – Manuscript.

The thesis for obtaining a candidate’s of law degree on the field 12.00.12 – philosophy of law. – Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2005.

   This work is dedicated to the ontological foundation of legal reality. As being’s basis of it author proposes a phenomena of law situation. This point of view gives an opportunity to grasp a law’s being not only in ideal dimension of norms and rules, but also in the concrete situation, that’s conceived by the human on the base of law. In order to reach this aim, author clarifies ontological structure of law and modes of human true existence in law situation. Also in this work problems of law order, hermeneutic circle in law, justice, freedom and responsibility are researched.
   Key words: situation, law situation, legal reality, being of the law, Idea, person’s project, ontological structure of law, law existential, ontological sense, rule of law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net