Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Адаптація до навколишнього середовища ранніх палеоантропів Центральної Європи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація до навколишнього середовища ранніх палеоантропів Центральної Європи

 Анотації

Рижов С.М. Адаптація до навколишнього середовища ранніх палеоантропів Центральної Європи.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.02 - всесвітня історія, рукопис, Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова.

   На основі археологічних, палеогеографічних, палеоботанічних, палеозоологічних даних періоду останнього великого потепління плейстоценового періоду в роботі розглядаються основні характерні риси культурної і біологічної адаптації ранніх палеоантропів.
   Ранні палеоантропи Центральної Європи демонструють різноманітну адаптивну поведінку. Дослідження розташування поселень останнього великого потепління льодовикового періоду вказує на тенденцію вибору місця мешкання в районах географічних переходів і в районах пов’язаних з вулканічною діяльністю. Фауністичні комплекси поселень ранніх палеоантропів Центральної Європи вказують на переважаюче поширення дикого коня і лані. У той же час, фауністичні залишки свідчать про існування полювання на коня, бика, лань, а також селективного полювання на бізона, носорога і коня.
   Кам'яні зібрання досить різноманітні і підтверджують адаптивну пластичність ранніх палеоантропів. У період останнього потепління в процесі виготовлення знарядь праці палеоантропи віддають перевагу такій сировині як кварц, кварцит та кремінь. Характерні адаптивні риси простежуються в транспортуванні сировини на великі відстані.
   На сучасному етапі вивчення центральноєвропейських матеріалів останнього потепління плейстоценового періоду можна констатувати взаємозв'язок між виходами мінеральних джерел і мікролітичними індустріями ранніх палеоантропів.
   Ключові слова: первісне суспільство, палеоантропи, адаптація, культурна адаптація, біологічна адаптація, поселення, стоянка, знаряддя праці, природне оточення, плейстоцен, интергляціал.

Рыжов С.Н. Адаптация к окружающей среде ранних палеоантропов Центральной Европы.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 всеобщая история, рукопись, Одесский государственный университет им.И.И.Мечникова.

   На основе археологических, палеогеографических, палеоботанических, палеозоологических данных периода последнего крупного потепления плейстоценового периода в работе рассматриваются основные характерные черты культурной и биологической адаптации ранних палеоантропов.
   Ранние палеоантропы Центральной Европы демонстрируют разнообразное адаптивное поведение. Исследования мест расположения стоянок последнего интергляциала указывает на тенденцию выбора места проживания в районах географических переходов (ворот) и в районах вулканической деятельности. Фаунистистические комплексы поселений ранних палеоантропов Центральной Европы указывают на преобладающее распространение в период последнего интергляциала дикой лошади и лани. В то же время, фаунистические остатки свидетельствуют о существовании охоты на лошадь, быка, лань, а также селективной охоты на бизона, носорога и лошадь.
   Каменные собрания достаточно разнообразны и подтверждают адаптационную пластичность ранних палеоантропов. В период последнего интергляциала в процессе изготовления орудий труда палеоантропы отдают предпочтение такому сырью как кварц, кварцит и кремень. Характерные адаптационные черты прослеживаются в транспортировке сырья на большие расстояния.
   На современном этапе изучения центральноевропейских материалов последнего интергляциала можно констатировать взаимосвязь между выходами минеральных источников и микролитическими индустриями ранних палеоантропов Центральной Европы.
   Ключевые слова: первобытное общество, палеоантропы, адаптация, культурная адаптация, биологическая адаптация, поселение, стоянка, орудия труда, природное окружение, плейстоцен, интергляциал.

Ryzhov S.M. Adaptation to the environment by early paleoanthropoids of Central Europe.

The thesis of candidates degree in history of the speciality 07.00.02. - General History, manuscript, Odessa I.I.Mechnikova State University, Odessa, 1999.

   On the basis of archaeological, paleontological, paleogeografical and paleozoological evidence from the last interglacial of the pleistocen, this thesis examines the basic characteristic features of the cultural and biological adaptation of early paleoanthropoids in Central Europe.
   The geographic, climatic and geologic conditions of early paleoanthropoid settlements in Central Europe indicate on existence of open steppe and forest steppe spaces with presence of broad-leaved forest in last interglacial period, mainly from to oak and to hornbeam. In that time a oceanic climate was widespread on majority of territory of Central Europe. Generally the climate was identical to present conditions, and it is possibly more warm.
   Early paleoanthropoids of Central Europe illustrate that their adaptation included a variety of behavior and not a single strategy for subsistence. Analysis of the location paleoanthropoid settlements of the last interglacial has demonstrated a tendency to settle in areas of geographical transition (Moravian, Napajedlski, Vuskov, Hust gates) in places of volcanic activity (Eifel region, Transcarpathian region) and settlement not far from outcomes of spas (Eringsdorf, Taubach, Ganovce, Gorka-Ondrey, Predmosti, Tata).
   The faunal complexes from open sites of the early paleoanthropoids of Central Europe specify a primary distribution of wild horse and fallow-deer. In that time, fauna of theis sites indicated the existence of specialization in the hunting of bison, rhinoceros, horses and fallow-deer. In that time the cave sites of Central Europe contain the most wide range of faunal and botanical .remains. Mammoth, woolly rhinoceros, spelaean bear and hyaena meet among faunal remains in the cave more frequently.
   The lithic assemblages are diverse, suggesting flexible patterns of adaptation by early paleoanthropoids. During the last interglacial, paleoanthropoids manufacturing tools preferred quartz, quartzite and flint. Individual features of adaptation could traced by the transportation of raw materials and tools over the large distances.
   On the territory of Central Europe the cultural adaptation featured in distribution variety of stone industries. The microlithic industry is the most widespread variant. They existed on the territory of East Germany (Taubach, Rabutz), Slovakia (Ganovce, Ondrey-Gorka) Moravia (Kulna -11 layer, Predmosti II), Hungary (Tata). For these industries intrinsic individual features could be traced in geologic disposition. Majority from them associated with travertin deposit and with outcomes of spas. Recent studies of deposits in Central Europe have established a correlation between outcrops of spas and microlithic stone industries.
   On the territory of Rhine region in period of the last interglacial stemed the group of the sites - Tonchesberg (2В); Rheindahlen (В1); Wallertheim (D), with the intrinsic signs of Upper Palaeolithic industries which are the labour implements on blades with backed edge. On the Plaidter Hummerich settlement the elements of late micoquian are displaed.
   In Transcarpathian region into period of last interglacial and on the beginning of the last glacial are presented two variants of stone industries – simple mousterian with use of levaluos technic (Korolevo- IVa, IV, III, IIв; Malyj Rakovets IV - II layer ) and bifasial mousterian (Korolevo - IIа).
   The several lines of spiritual culture of early paleoanthropoids of Central Europe are expressed on some locations - Taubach, Kulna (11 layer), Tata, Neumark-North and Predmosti II.
   The rock shelters of early paleoanthropoids indicate the use of natural roofs and, it is possible, dwellings (Rheindahlian). On majority of settlements these hominids have fixed the hearths. It is witnessed the use of wide fire in the period of the last interglacial both in rock shelter and on settlements on the open area.
   In this historic period natural environment has a little considerable influence on distribution of early paleoanthropoids but due to presence of cultural adaptation they have settled apart practically on majority of territory of Central Europe. One can be affirmed that already for times of last becoming warm pliestocen period among early paleoanthropoids Central Europe appeared individual features of cultural and biological adaptation of Homo sapiens.This could be traced in choice of inhabitation places, hunt specialization on animals, utilization of resources and in material and separate representations of spiritual cultures.
   Key words: primeval society, adaptation, paleoanthropoid, cultural adaptation, biological adaptation, settlement, site, tools, environment, pleistocen, interglacial.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація до навколишнього середовища ранніх палеоантропів Центральної Європи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net