Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальні покарання, не пов'язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальні покарання, не пов'язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)

Анотації 

Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов'язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2006.

   Дисертація присвячена аналізу організаційних і правових проблем виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, у виді виправних робіт, громадських робіт, позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю. В роботі розглядається теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Досліджуються періоди їх виникнення, поняття, сутність, сучасні теоретико-правові та кримінологічні засади, практика їх виконання у країнах Європейської спільноти. Узагальнюється практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, вказується можливі шляхи їх удосконалення (законодавче забезпечення, покращення діяльності кримінально-виконавчої інспекції, впровадження профілактично-виховного впливу та підготовка кадрів).
   Ключові слова: кримінально-виконавча інспекція, покарання, не пов'язані з позбавленням волі, пробація, кримінологічний аналіз, профілактично-виховний вплив, Концепція.

Богатирев И.Г. Уголовные наказания без лишения свободы (теория и практика их исполнения уголовно-исполнительной инспекцией). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2006.

   Диссертация представляет собой комплексное научное исследование проблем исполнения уголовных наказаний без лишения свободы в виде исправительных работ, общественных работ, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью и охватывает теоретические и практические начала их исполнения уголовно-исполнительной инспекцией. Исследованы общая характеристика, современные теоретико-правовые и криминологические начала исполнения наказаний без лишения свободы, выдвинута и обоснована необходимость внедрения профилактическо-воспитательного влияния на осужденных к данным видам наказаний.
   Разработана Концепция исполнения уголовных наказаний без лишения свободы и предлагается механизм ее внедрения в деятельность уголовно-исполнительной инспекции.
   Анализируется практика исполнения наказаний без лишения свободы в Европейских странах. Делается вывод о путях внедрения в Украине института пробации. В работе раскрывается криминологическая характеристика лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции по таким признакам, как: социально-демографические, уголовно-правовые и социально-психологические. Дается понятие и предлагается структурно-логическая схема криминологического анализа исполнения уголовно-исполнительной инспекцией наказаний без лишения свободы, который включает в себя изучение его объекта и предмета, очерчение его целей и задач, определение еффективности предупредительной функции, определения профилактическо-воспитательного влияние как средства предупреждения преступлений среди лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
   В работе исследуется профилактическо-воспитательное влияние как средство исправления и ресоциализации лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Были внесены предложения о внедрении Положения об уголовно-исполнительной инспекции; специальных учебных программ и планов профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, и создании Центра научных исследований в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, которые уже получают практическую реализацию. Сформулированы конкретные предложения и рекомендации, новые в концептуальном плане, направленные на усовершенствование ряда положений теории и практики исполнения уголовно-исполнительной инспекцией наказаний без лишения свободы.
   Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, наказания без лишения свободы, пробация, криминологический анализ, профилактическо-воспитательное влияние, Концепция.

I.Bohatyryov. Criminal penalties which are not connected with imprisonment (theory and practical implementation by probation offices). – Manuscript.

The thesis is written to obtain the scientific degree Doctor of jurisprudence. Speciality 12.00.08 – Criminal Law, Criminology; Procedural Law. – Kyiv National University of internal affairs, Kyiv, 2006.

   The thesis is dedicated to analysis of organizational matters and legal problems as to implementation of penalties by probation offices. These penalties are not connected with imprisonment such as corrective labour, social work, deprivation of the right to hold a post or to be involved in any activity.
   Theory and practical implementation of penalties by probation offices are considered in the work. Periods of their implementation, conceptions, main points and modern theoretical and Legal measures and their implementation in the countries of EC are investigated in the thesis. Practical implementation of penalties which are not connected with imprisonment is summarized, possible ways of their perfection (legal ensuring, improvement of probation offices activity, the usage of preventive and educative influence and training of skilled personnel) are also pointed out in the work.
   Key words: probation office, penalties which are not connected with imprisonment, probation, criminology analysis, preventive and educative influence, Сonception.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальні покарання, не пов'язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net