Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами

Анотації

Кравченко С.О. Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2008.

   Дисертація присвячена визначенню напружено-деформованого стану сталевих зварних конструкцій та їх з’єднань з фланговими швами з урахуванням пружної податливості останніх. У ній отримано теоретичні розв’язки задач про НДС 2-х та 3-х шарових складених стержнів з урахуванням пружно податливої роботи їх зв’язків не тільки у поздовжньому, а і у поперечному напрямках. За допомогою методу кінцевих елементів, визначено значення жорсткостей зварних кутових швів при їх розтязі - стиску у поперечному напрямку у залежності від величин їх катетів, розмірів щілин між з’єднуваними елементами та розмірів самих елементів. Проведено експериментальні дослідження по визначенню НДС зварних двотаврових балок з перервними поясними швами, результати яких співставлені з відповідними результатами теоретичних розрахунків. Відмічено їх практичну близькість. Складено методику по урахуванню пружної податливості флангових зварних швів у роботі сталевих конструкцій, за допомогою якої практично можливо виконувати розрахунки НДС конкретних зварних конструкцій та їх з’єднань, розрахункові схеми яких можна представити 2-х та 3-х шаровими складеними стержнями. Розв’язано задачі про НДС реальної зварної балки прольотом 12м з неперервними та перервними поясними швами. Виконано порівняльний аналіз відповідних компонентів НДС. Розв’язано задачу по розрахунку стика двотаврової балки, виконаного за допомогою парних поясних накладок.
   Ключові слова: сталеві зварні конструкції; флангові шви; складені стержні; податливість зварних швів; коефіцієнти жорсткості зварних швів, напружено-деформований стан.

Кравченко С.О. Напряженно-деформированное состояние стальных конструкций с упругими сплошными и прерывистыми фланговыми сварными швами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения. - Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 2008.

   Диссертация посвящена определению напряженно-деформированного состояния стальных сварных конструкций с учетом упругой податливости фланговых швов как в продольном, так и в поперечном направлениях.
   В первом разделе выполнен анализ состояния проблемы и определены задачи данной диссертационной работы.
   Второй раздел посвящен построению теоретических решений задач о НДС 2-х и 3-х слойных составных стержней с упруго податливыми продольными и поперечными связями. Эти решения включают в себя: составление дифференциальных и алгебраических уравнений, которые описывают НДС и условия взаимодействия отдельных слоев составных стержней; формирование разрешающих систем дифференциальных уравнений задач в обычных производных, приведенных к нормальному виду; масштабирование этих систем с целью повышения устойчивости искомого результата; построение алгоритмов численного интегрирования разрешающих систем численным методом начальных параметров в сочетании с процедурой ортогонализации по С.К. Годунову.
   В третьем разделе с помощью метода конечных элементов путем решения задач о напряженно-деформированном состоянии тавровых соединений теоретически получены значения коэффициентов жесткости угловых швов с катетами 4, 6 и 8мм. Изучено влияние на значения этих коэффициентов таких конструктивных факторов, как размеры соединяемых элементов; размер щели между соединяемыми элементами; значения катетов швов.
   В четвертом разделе теоретически рассчитан и спроектирован экспериментальный образец сварной двутавровой балки с прерывистыми поясными швами. Экспериментальные значения компонентов НДС оказались довольно близкими к соответствующим теоретическим значениям, что позволило автору сделать вывод о достоверности теоретических результатов, полученных в разделах 2 и 3.
   Пятый раздел посвящен внедрению теоретических решений в расчеты стальных сварных конструкций по определению их НДС и их соединений с учетом упругой податливости фланговых сварных швов. Решена задача о НДС реальной сварной балки пролетом 12м с непрерывными и прерывистыми поясными швами. Выполнен сравнительный анализ соответствующих компонентов НДС.
   Рассчитан стык двутавровой балки, который выполнен с помощью парных поясных накладок. Получены по длине стыка распределения внутренних усилий в накладках, в фланговых швах, в балке. Составлена методика расчета НДС сварных конструкций, которые могут быть представлены в расчетных схемах 2-х и 3-х слойными составными стержнями, с учетом упругой податливости их фланговых сварных швов как в продольном, так и в поперечном направлениях.
   Ключевые слова: стальные сварные конструкции; фланговые швы; составные стержни; податливость сварных швов; коэффициенты жесткости сварных швов, напряженно-деформированное состояние.

Kravchenko S.O. Deflected mode of steel constructions with solid and discrete elastic fillet welds.

Thesis for the degree of Candidate of Technical Science on specialty 05.23.01 - Structural Units Buildings and Constructions. – The Kharkiv State Technical University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, 2008.

   This thesis devoted to determination of deflected mode of welded steel constructions and their joints with fillet welds while their elastic ductility was taking into account.
   Problems of deflected mode of 2-shell and 3-shell compound rods considering their elastic ductility not only in longitudinal but also in transversal direction has been solved.
   With help of finish element method stiffness value of fillet welds during tension – compression in transversal direction has been determined while considering leg of fillet welds, gap between welded parts, finish elements size.
   In order to determine deflected mode of I-shape welded girders with discrete flange welds experimental investigations has been carried out. Results of those investigations coincide with theoretical researches.
   A principle for considering elastic ductility of fillet welds in welded steel constructions has been adopted. With help of this principle calculation of deflected mode of specific welded steel constructions and their joints could be done when their design model described by 2-shell or 3-shell compound rod.
   Problem about deflected mode of 12 m span welded girder with solid and discrete flange welds has been solved. Comparative analysis of deflected mode components has been done. Calculating a junction of I-shape girder with double flange plates has been done.
   Key words: welded steel constructions, fillet welds, compound rods, welds ductility, welds stiffness factor, deflected mode.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net