Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві

Анотації 

Мельничук О.І. Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2006.

   У дисертації досліджується правова природа концепції всесвітньої культурної та природної спадщини людства, її формування та тенденції розвитку у міжнародному праві. В роботі розкривається співвідношення концепції загальної спадщини людства та вищезазначеної концепції всесвітньої культурної та природної спадщини. Дається аналіз міжнародно-правовим відносинам держав-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 р. та конвенційних органів, зокрема, Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини, Фонду охорони всесвітньої спадщини з приводу захисту, використання, популяризації об’єктів культури та природи, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Досліджуються також міжнародно-правові відносини, що виникають в зв’язку з укладенням Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 2003 р., присвяченій збереженню та популяризації об’єктів, що становлять нематеріальну культурну спадщину (пісні, легенди, вірування, обряди, традиції, ремесла тощо).
   Ключові слова: Всесвітня культурна та природна спадщина людства, Загальна спадщина людства, Комітет всесвітньої спадщини, Фонд всесвітньої спадщини, Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, нематеріальна культурна спадщина, Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини, національна культурна спадщина України.

Мельничук Е.И. Статус всемирного культурного и природного наследия человечества в международном праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2006.

   В диссертации исследуется правовая природа концепции всемирного культурного и природного наследия человечества, ее формирование и тенденции развития в международном праве. В работе раскрывается соотношение концепции всеобщего наследия человечества и концепции всемирного культурного и природного наследия. Дается анализ международно-правовым отношениям между государствами-учасницами Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. и конвенционными органами – Межправительственным комитетом по охране всемирного культурного и природного наследия, Фондом охраны всемирного культурного и природного наследия относительно защиты, изучения и популяризации объектов культуры и природы, занесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Определяется порядок формирования Фонда всемирного культурного и природного наследия и использования его средств. В работе дается характеристика процедуры включения культурных и природных ценностей в Список ЮНЕСКО, раскрываются принципы и критерии отбора таких объектов. Определяется правовая природа периодических докладов государств-сторон Конвенции 1972 г. относительно охраны, популяризации и передачи будущим поколениям всемирного культурного и природного наследия. На основе анализа имплементации международно-правовых норм в сфере охраны объектов всемирного наследия в национальное законодательство государств даются практические рекомендации относительно национально-правовой защиты таких объектов в законодательстве Украины.
   Исследуются также международно-правовые отношения, возникающие в связи с принятием Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г., посвященной сохранению и популяризации объектов, составляющих нематериальное культурное наследие (песни, легенды, верования, обряды, традиции, ремесла, мифы и т.д.). Раскрывается сущность международно-правового механизма охраны нематериального культурного наследия. Дается анализ национально-правовых институций и мероприятий в Украине и других государствах мира, которые обеспечивают охрану, возрождение и популяризацию такого вида наследия.
   Ключевые слова: всемирное культурное и природное наследие, всеобщее наследие человечества, Комитет всемирного наследия, Фонд всемирного наследия, Список всемирного наследия ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие, Репрезентативный список нематериального культурного наследия, национальное культурное наследие Украины.

Melnichuk O. The Status of World Cultural and Natural Heritage in International Law. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law), specialty 12.00.11 – international law. – Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy and Sciences. – Kyiv, 2006.

   The thesis is devoted to legal issues pertaining to World Cultural and Natural Heritage Conception, history of its formation and tendency of its development within the frameworks of the International Law. This work reveals the correlation of such concepts as Common Heritage of Mankind and concept of World Cultural and Natural Heritage. Provided is the analysis of international legal relations between the Parties to Convention Regarding the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972, Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage regarding protection, conservation, presentation, and transmission to future generations of cultural and natural objects included in the World Heritage List.  Studied were also international legal relations on the adoption of The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) devoted to safeguarding and popularization of intangible cultural objects (songs, myths, faith, traditions, trades and so on).
   Key words: World Cultural and Natural Heritage, Common Heritage of Mankind, the World Heritage Сommittee, the World Heritage Fund, the World Heritage List of UNESCO, Intangible Cultural Heritage, The Representative List of Intangible Cultural Heritage, National Сultural Heritage of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net