Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції

Анотації 

Палій О. А. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції. – Рукопис. – 179 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – Основи національної безпеки держави (політичні науки). – Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України, Київ, 2006.

   У дисертації представлено аналіз зв‘язку між рівнем гарантування національної безпеки України та ступенем участі держави в процесі євроатлантичної інтеграції. Проведено подвійний аналіз впливу євроатлантичної інтеграції на реалізацію інтересів національної безпеки України: а) через дослідження євроатлантичної інтеграції як такої та її впливу на національну безпеку України; б) через аналіз впливу участі України в процесах євроатлантичної інтеграції на національну безпеку.
   Досліджено зміни в системі міжнародної та регіональної безпеки у зв‘язку з процесом євроатлантичної інтеграції, роль євроатлантичних структур у гарантуванні безпеки, реалізації інтересів у сфері політики та економіки держав-учасниць.
   Також у дисертації розглянуто перспективу двостороннього співробітництва в галузі безпеки між Україною та США як варіанта євроатлантичної інтеграції України.
   Ключові слова: національні інтереси, національна безпека, міжнародна безпека, євроатлантична інтеграція, НАТО.

Палий А.А. Национальная безопасность Украины в контексте евроатлантической интеграции. – Рукопись. – 179 с.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 21.01.01. – Основы национальной безопасности государства (политические науки). – Национальный институт проблем международной безопасности при СНБО Украины, Киев, 2006.

   В диссертации представлен анализ взаимосвязи между уровнем обеспечения национальной безопасности Украины и степенью её участия в процессе евроатлантической интеграции. Проведен двойной анализ влияния этой интеграции на национальную безопасность Украины: 1) влияние интеграции как таковой; 2) влияние участия Украины в процессах евроатлантической интеграции на обеспечение реализации ее интересов в сфере безопасности.
   В диссертации классифицированы основные подходы к исследованию природы евроатлантической интеграции, роль институциональных механизмов, общих интересов и ценностей для процессов интеграции. Рассмотрены аргументы "идеологического" и "функционального" подходов к определению природы евроатлантической интеграции. Исследованы изменения климата международной безопасности под влиянием евроатлантической интеграции в регионе Центральной и Восточной Европы, в частности под влиянием расширения НАТО. Также представлен анализ последствий вступления в НАТО для безопасности, внутренней политики и экономики присоединившихся государств. Оценено влияние НАТО, его институционной составляющей, общего идеологического базиса и необходимости поддержания эффективных и стабильных союзнических отношений на утверждение демократических ценностей в странах-участницах евроатлантической интеграции, исследована природа такого влияния. Это позволило оценить и спрогнозировать возможные последствия вступления Украины в НАТО.
   Исследование перспектив дальнейшего продвижения Украины в евроатлантические структуры проведено на основе комплексного анализа: с одной стороны – динамики развития сотрудничества с НАТО, модернизации механизмов таких взаимоотношений; с другой стороны –на основе анализа влияния внешних и внутреннеполитических факторов на реализацию курса на евроатлантическую интеграцию Украины. Исследовано влияние евроатлантической интеграции Украины и перспективы вступления Украины в НАТО на украинско-российские отношения, их политическую и экономическую составляющие.
   На основе существующей фактической информации, тенденций и опыта осуществления такой интеграции проведено исследование позитивного и негативного влияния евроатлантической интеграции Украины на экономику страны, реализацию потенциала государства, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность украинской экономики.
   В диссертации представлен анализ влияния различных форм участия Украины в евроатлантической интеграции на эффективность реализации национальных интересов, обеспечение территориальной целостности, суверенитета, демократического развития и реализации экономических интересов Украины. Обосновано влияние интеграция Украины в НАТО на эффективность реализации политики защиты фундаментальных национальных интересов Украины, выявлены благоприятствующие и сдерживающие факторы для вступления Украины в НАТО.
   Также исследована перспектива двустороннего союза в области безопасности между Украиной и США как варианта евроатлантической интеграции, имеющего потенциал быстрой реализации.
   Ключевые слова: национальные интересы, национальная безопасность, международная безопасность, евроатлантическая интеграция, НАТО.

Paliy Oleksandr A. Ukraine’s National Security in the Context of Euro-Atlantic Integration. – Manuscript (179 pages).

Thesis is submitted for the candidate’s degree in the field of political science by speciality 21.01.01. – Fundamentals of the national security (political sciences). – National Institute of International Security Problems under the National Security and Defense Council of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The thesis is dedicated to the problem of connection between national security and Euro-Atlantic integration in contemporary Ukraine. It proves the correlation between effective national security policy and Ukraine’s active integration to the Euro-Atlantic structures.
   The thesis gives the basis for analysis of impact of Euro-Atlantic integration on Ukraine‘s national security: 1) as a separate process, independent of Ukraine; 2) as a process in which Ukraine participates. The thesis analyses essential changes in European security after joining of new CEE members to NATO, changes in politics and economy of new members. The mutual relations between Ukraine and USA in the sphere of security, development of forms and mechanisms of this co-operation as a variant of Euro-Atlantic integration could play the role in realization of Ukrainian national interests in the sphere of state security in the case of emergency in CEE region.
   Key words: national interests, state security, international security, Euro-Atlantic integration, NATO.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Національна  безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net