Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу

Анотації 

Смелік В.Б. Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006.

   У дисертації досліджено міжнародно-правові проблеми інституціоналізації міжнародного співробітництва у протидії транснаціональній організованій злочинності в рамках Міжнародної організації кримінальної поліції. Здійснено аналіз доктрини міжнародного права щодо права міжнародних організацій і правової системи Інтерполу, запропоновано класифікацію правових норм, що регулюють діяльність Інтерполу. Проаналізовано сучасний стан інституційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції та визначено основні тенденції її розвитку окрема увага приділена організаційно-правовим засадам діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, визначено проблемні питання в його діяльності та окреслено шляхи їх вирішення. Внесено рекомендації щодо вдосконалення протидії транснаціональній організованій злочинності, зокрема, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
   Ключові слова: Міжнародна організація кримінальної поліції (МОКП-Інтерпол), право міжнародних організацій, інституційна система, транснаціональна організована злочинність, Національне центральне бюро Інтерполу.

Смелик В.Б. Международно-правовые основы институциональной системы Интерпола. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2006.

   В диссертации исследованы международно-правовые проблемы институционализации международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности в рамках Международной организации уголовной полиции. Проведен анализ доктрины международного права относительно права международных организаций и правовой системы Интерпола, предложена классификация правовых норм, что регулируют деятельность Интерпола. Проанализировано современное состояние институциональной системы Международной организации уголовной полиции и определены основные тенденции ее развития. Отдельное внимание уделенное организационно-правовым основам деятельности Национального центрального бюро Интерпола в Украине, определены проблемные вопросы в его деятельности и очерчены пути их решения. Внесены рекомендации по совершенствованию противодействия транснациональной организованной преступности, в частности, легализации доходов, полученных преступным путем.
   Проведенный в работе анализ многочисленных международно-правовых документов и практики международных отношений при участии Интерпола позволяет сделать вывод о том, что Международная организация уголовной полиции представляет собой международную межправительственную организацию, которая обладает признаками, определяющими ее статус как субъекта международного права и участника международных отношений.
   Ключевые слова: Международная организация уголовной полиции (МОУП-Интерпол), право международных организаций, институциональная система, транснациональная организованная преступность, Национальное центральное бюро Интерпола.

Smelik V.B. International legal bases of the institutional system of Interpol. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.11 – International law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to the international legal problems of the institutionalization of international cooperation in combating transnational organized crime within the framework of International Criminal Police Organization. It contains the analysis of theoretical approaches in international law in relation to a law of international organizations and the analysis of the legal system of Interpol, classification of legal norms that regulate the activity of Interpol. It is analyzed the modern state of the institutional system of International Criminal Police Organization and the basic tendencies of its development. Special attention is given to the organizational and legal bases of the National Central Bureau of Interpol in Ukraine, problems in its activity and approaches to their decision. The dissertation also contains the recommendations on approving combating the transnational organized crime, particularly, money laundering and economic crime.
   Key words: International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol), law of international organizations, institutional system, transnational organized crime, the National Central Bureau of Interpol.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net