Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні

Анотації 

Покровський К.Б. Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 15.14.02 - Електричні станції, мережі та системи. Державний університет “Львівська політехніка”, Львів,1999.

   Дисертацію присвячено питанням впливу різних режимів асинхронізованих турбогенераторів на умови роботи електрообладнання енергоблоків. В дисертації на основі розрахунків на математичних моделях усталених та перехідних режимів асинхронізованого генератора отримані аналітичні залежності параметрів режимів енергоблоку від режиму роботи генератора, характеристики залежностей рівнів струмів короткого замикання від часу та зовнішнього опору, запропоновано обгрунтовані конструктивні рішення для забезпечення незалежності рівня напруги на власних потребах блоку від режиму роботи генератора. В результаті фізичного моделювання асинхронізованого генератора підтверджені основні результати, що отримані шляхом математичного моделювання.
   Ключові слова: асинхронізований турбогенератор, асинхронний режим, асинхронізований режим, математичне моделювання, коротке замикання, фізичне моделювання.

Pokrovski K.B. Features of processes in circuit of the power unit with doubly-fed wound rotor generator in normal conditions and at short circuit.

The dissertation is presented for Ph. D. degree receiving in speciality 15.14.02 - Power stations, networks and systems. State University "Lviv Polytechnic", Lviv, 1999.

   The dissertation is devoted to questions of influence of various doubly-fed wound rotor generators modes on working conditions of the power unit electroequipment. In dissertation on the basis of accounts on mathematical models for static and transitive modes doubly-fed wound rotor generators analytical dependences of parameters of power unit modes from mode of operations of the generator, characteristic of dependences of levels of currents of short circuit from time and external resistance are received, reasonable constructive decisions for maintenance of independence of a level of a voltage on own needs of the block from mode of operations of the generator are offered. In result of physical modeling doubly-fed wound rotor generators main results, received by a way of mathematical modeling are confirmed.
   Key words: doubly-fed wound rotor generators, asynchronous mode, modes of doubly-fed wound rotor generators, mathematical modeling, short circuit, physical modeling.

Покровский К.Б. Особенности процессов в схеме блока с асинхронизированным турбогенератором в нормальных условиях и при коротком замыкании. — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 15.14.02 - Электрические станции, сети и системы. Государственный университет “Львивська политэхника”, Львов,1999.

   Диссертация посвящена вопросам влияния различных режимов асинхронизированных турбогенераторов на условия работы электрооборудования энергоблоков. В диссертации разработаны алгоритм и структурная схема математической модели энергоблока с асинхронизированным турбогенератором для расчета установившихся асинхронизированного и асинхронного режимов генератора с учетом: режимнозависимых параметров массива ротора генератора; связи нагрузки энергоблока и двигателей собственных нужд; влияния уровня напряжения энергосистемы на параметры режима блока. На основе расчетов на математической модели установившихся режимов путем аппроксимации получены аналитические зависимости параметров режимов энергоблока от режима работы генератора для использования в инженерных расчетах с целью определения снижения напряжения на шинах собственых нужд при глубоком потреблении реактивной мощности асинхронизированным турбогенератором. Статистический анализ отклонения напряжения на шинах энергосистемы на блоках с действующими асинхронизированными генераторами показывает возможность использования этой точки схемы блока для питания потребителей собственных нужд. С целью снижения нагрузки на регулятор под напряжением блочного трансформатора собственных нужд блока предложена и конструктивно обоснована схема питания потребителей собственных нужд блоков с асинхронизированным турбогенератором от выводов высокого напряжения блочного трансформатора.
   В диссертации разработана математическая модель асинхронизированного турбогенератора на основе полных уравнений Парка-Горева с режимнозависимыми параметрами массива ротора для расчета режимов короткого замыкания генератора. В результате получены характеристики зависимостей уровней токов короткого замыкания от времени и внешнего сопротивления, проанализировано влияние параметров исходного режима асинхронизированного генератора на величину тока короткого замыкания, предложена методика сопоставления величин токов короткого замыкания в асинхронном и асинхронизированном режимах работы генератора.
   В результате физического моделирования асинхронизированного генератора подтверждены основные результаты, полученные путем математического моделирования.
   Ключевые слова: асинхронизированный турбогенератор, асинхронный режим, асинхронизированный режим, математическое моделирование, короткое замыкание, физическое моделирование.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net