Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Обмотки з полюсами, що перемикаються для однофазних двошвидкісних конденсаторних асинхронних двигунів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обмотки з полюсами, що перемикаються для однофазних двошвидкісних конденсаторних асинхронних двигунів

Анотації 

Педру Кума Діатілу. Обмотки з полюсами, що перемикаються для однофазних двошвидкісних конденсаторних асинхронних двигунів - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01.- електричні машини і апарати. - Інститут електродинамiки НАН України, Київ, 1999.

   Дана дисертаційна робота є теоретичними та експериментальним дослідженням з метою модернізації асинхронних конденсаторних двигунів. Розглядаються: синтез і формування схем двофазних двошвидкісних обмоток з полюсами, що перемикаються (ДДОПП); аналіз властивостей даних обмоток за допомогою програм EXCEL; аналіз типів оптимізаційних завдань при проектуванні одно- і двофазних двошвидкісних електродвигунів. Розроблені i випробувані нова схема комутації для двофазних ОПП і спосіб побудови обмоток за новою схемою комутації. Розроблені мовою СI програма і підпрограми мовою VISUAL BASIC для вирішення завдань наукового і дослідницького характеру, перевірочного розрахунку, оптимізації обмоткових даних і аналізу властивостей обмоток при проектуванні нових і відомих схем як одношвидкiсних, так і двошвидкісних обмоток АКД.
   Ключові слова: двошвидкісні, двофазні, обмотки з полюсами, що перемикаються, активні котушкові сторіні, число пар полюсів, критерiї, обмеження, керовані змінні, допустимі області, схема комутації, аналiз, оптимiзацiя.

Педру Кума Диатилу. Полюсопереключаемые обмотки для однофазных двухскоростных конденсаторных асинхронных двигателей. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.09.01 - электрические машины и аппараты - Институт электродинамики НАН Украины, Киев, 1999.

Настоящая диссертационая работа представляет собой теоретические, экспериментальные исследования в целях модернизации асинхронных конденсаторных двигателей. Рассматриваются: анализ и формирование схем двухфазных двухскоростных полюсопереключаемых обмоток (ДДППО); анализ свойств данных обмоток с помощью программ EXCEL; анализ типов оптимизационных задач при проектировании одно и двухфазных двухскоростных электродвигателей. Разработаны и апробированы новая схема коммутации для двухфазных ППО и способ построения обмоток с новой схемой коммутации. Разработаны на языке СИ программа и подпрограммы на языке VISUAL BASIC для решения задач научного и исследовательского характера, поверочного расчета, оптимизации обмоточных данных и анализа свойств обмоток при проектировании новых и известных схем как односкоростных, так и двухскоростных обмоток АКД.
   Ключевые слова: двухскоростные, двухфазные, полюсопереключаемые обмотки, активные катушечные стороны, число пар полюсов, критерии, ограничения, управляемые переменные, допустимые области, схема коммутации, анализ, оптимизация.

Pedro Kuma Diatilo. Pole-changing windings of single-phase, double-speed condenser-type asynchronous induction motors.- Manuscript.

Thesis for the doctor’s degree by speciality 05.09.01.- Electrical machines and apparatus.- The Institute of electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   The present thesis represents theoretical, experimental researches with the purposes of modernization of asynchronous condenser-type motors. Considered are: analysis and formation of two-phase double-speed pole-changing windings (TDPCW) circuits (schemes); analysis of properties of datas of windings with the help of the program EXCEL; analysis of types of optimizations of problems at designing one and two-phase double-speed induction motors. The new switching chart for two-phase PCW and way of build-up of windings with a new switching chart designed and approved.
   The techniques of designing on single-speed and double-speed condenser-type induction motors with the usage of computer programing language C "“ОКАД”" are created.
   The types of optimizations problems are stated at designing one and two-phase, double-speed induction motors. The theoretical fundamentals and program of optimization of windings of datas of examined machines, are set up.
   On using Visual Basic language, algorithm and program of formation of the automized symmetrics on working harmonics of two-phase, double-speed windings, was designed, implemented with the help of the program Excel and a subsystem, permitting to carry out: - analysis of a symmetry of a winding on working and nius (n ) harmonics for two pairs of poles; - analysis of influence of step of spools on the harmonical composition MMF and on a relation of induction in an air gap of a double-speed winding; - check of absence in the difference of EMF at switching a winding with a connecting circuit of phases in two parallel branches.
   Designed with the program language C program and subsystems on the language Visual Basic for problem solving of scientific and exploratory character, proven calculation, optimization of windings of datas and analysis of properties of windings at designing the new and known circuits (schemes) both single-speed, and double-speed windings ACM. Their application is effective at a stage of formation and choice of variants two-phase PCW depending on the requirements shown to designed condenser-type motor.
   This thesis (work) can be utilised also in an electric machine industry at development of new types of machines and in the educational process, in course and degree designing at preparation of the engineers for electromechanics.
   Keywords: double-speed, two-phase, pole-changing of a winding, active bobbin sides, number pair of poles, criterion, limitations controlled variables, valid areas, switching chart, analysis, formation, optimization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обмотки з полюсами, що перемикаються для однофазних двошвидкісних конденсаторних асинхронних двигунів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net