Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів

Анотації

В.В.Рудаков “Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів”. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів. – Харківський державний політехнічний університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено проблемам удосконалення високовольтних силових конденсаторів, пов`язаних з розподілом сильного електричного поля. Розроблена феноменологічна теорія руйнування конденсаторної ізоляції, яка застосована на концепції зворотної залежності терміну служби конденсатора від “напруженого об’єму” і яка узагальнює попередній досвід теоретичних і експериментальних досліджень. Викладено методики прогнозування терміну служби конденсаторів у широкому діапазоні зміни робочих градієнтів з урахуванням конструктивних особливостей та структури діелектрика. Основні теоретичні висновки дістали підтвердження експериментальними дослідженнями з визначення терміну служби. Практичні рекомендації до оптимізації, технічних та технологічних рішень впроваджено в конструкції 60 високовольтних силових конденсаторів різного призначення.
   Ключові слова: конденсатор, “напружений об`єм”, електричне поле, термін служби.

Rudakov V.V.. Strong electric fields arising in the capacitor structures and improve-ment of the high-voltage high-power capacitors. – Manuscript.

The thesis for the doctor’s degree of technical sciences , specialty 05.09.13- strong electrical and magnetic fields engineering -Kharkov State Polytechnical University, Kharkov, 1999.

   The dissertation set forth the problems of improvement of high voltage high- power capacitors, related to the distribution of powerful electric fields. The phenomenal theory of destruction of the capacitor insulation based on the concept of inverse dependence of the service life of a capacitor on the “stressed volume” has been developed. This theory generalizes experience gained during theoretical and experimental investigations. The methods of prediction of the service life of capacitors in a wide range of variation of the working gradients taking into consideration the structural peculiarities and structure of a dielectric have been set forth. The main theoretical inferences were supported by the experimental investigation related to the determination of the service life. The practical recommendations on optimization, technical and technological solutions have been realized in 60 high-voltage high-power capacitors for different purposes.
   Key words: capacitor, “stressed volume”, electrical field, service life.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сильні електричні поля в конденсаторних конструкціях та удосконалення високовольтних силових конденсаторів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net