Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві

Анотації 

Беднарська В. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Академія адвокатурі України, Київ, 2007.

   У дисертації досліджується перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві, як один із видів в системі переглядів судових рішень. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами підданий в дисертації комплексному дослідженню як одна із складових доступності правосуддя. В роботі з нових позицій розкрита природа і сутність перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, проаналізовані підстави і вперше поетапно сформульовані передумови перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
   Визначені характерні риси та особливості кожного виду нововиявлених обставин та згідно з цим здійснено аналіз процедури провадження у справах для встановлення нововиявлених обставин і провадження при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
   Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України, яке регламентує всю процедуру на цій стадії, починаючи від встановлення нововиявлених обставин і до перегляду у зв’язку з ними судових рішень, а також шляхи його практичного застосування.
   Ключові слова: доступність правосуддя, нововиявлені обставини, провадження за нововиявленими обставинами.

Беднарская В.М. Пересмотр судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в уголовном судопроизводстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Академия адвокатуры Украины, Киев, 2007.

   В диссертации исследуются вопросы пересмотра судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, как один из видов в системе пересмотров судебных решений в уголовном судопроизводстве. Этот вид пересмотра исследуется в диссертации комплексно, как одна из составляющих доступности правосудия. В работе с новых позиций раскрыта природа и сущность пересмотра судебных решений в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, проанализированы основания и впервые поэтапно сформулированы условия производства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
   Определены основные признаки и особенности каждого вида вновь открывшихся обстоятельств и соответственно порядок производства и доказывания этих обстоятельств.
   Сформулированы предложения для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства Украины, которое регламентирует всю процедуру на этой стадии производства, а также пути их практического применения.
   Ключевые слова: вновь открывшиеся обстоятельства, доступность правосудия, производства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Bednarska V. M. The judgments reconsideration. – Manuscript.

Thesis for the candidate of sciences on sciences on specialization 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination.- Barrister Academy of Ukraine, Kyiv, 2007.

   Changes to legislation demand reconsideration of some traditional categories and bringing them to accordance with contemporary conditions. The thesis is dedicated to the issues of the formation, essence, aim and purposes of the judgments reconsideration in exclusive proceeding order, the grounds for judgments review and regulations of these judgments reconsideration form.
   This reconsideration which is needed because of the new circumstances is the separate type of reconsideration, possessing its own peculiarities; it must be given the special place in the system of the criminal trial as the separate stage of the process. The author proposes her own way of solving this problem, base on theoretical workouts and practice.
   The key words: judgments reconsideration, system, criminal trial.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному судочинстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net