Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Енергетика arrow Комбіновані теплонасосні установки на основі побутових кондиціонерів типу ПК
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комбіновані теплонасосні установки на основі побутових кондиціонерів типу ПК

Анотації 

Тростянецький Л.М. Комбіновані теплонасосні установки на основі побутових кондиціонерів типу ПК. –Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 15.14.04 – промислова теплотехніка. – Одеський державний політехнічний університет, Одеса, 1998.

   Досліджено проблеми експериментального і математичного моделювання теплонасосних установок на основі реконструйованих побутових кондиціонерів типу ПК (ПК – 1500, ПК – 2500 тощо) і рідинних систем теплопостачання, в тому числі традиційних систем опалення, і т.д. В математичних моделях температурних режимів і енергетичної ефективності ТНУ, на відміну від славетних методик,ураховуються статичні характеристики теплообмінних апаратів і парокомпресійних машин. Розглядаються різні альтернативні щодо застосування ТНУ варіанти усунення дефіциту теплопостачання та встановлюються зони й умови кращого застосування ТНУ. Безпосереднє зіставлення результатів експериментального математичного моделювання підтвердило адекватність теоретичного аналізу.
   Експериментально й теоретично доведено ефективність реконструкції побутових кондиціонерів типу ПК та їх трансформацій в індивідуальні ТНУ. Визначено найкращі технологічні рішення такої реконструкції.

Тростянецкий Л.М. Комбинированные теплонасосные установки на основе бытовых кондиционеров типа БК. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технический наук по специальности 15. 14. 04 – промышленная теплотехника. – Одесский государственный политехнический университет, Одесса, 1998.

   Исследуются проблемы экспериментального и математического моделирования теплонасосных установок на основе реконструированных бытовых кондиционеров типа БК (БК-1500, БК-2500 и т.п.) и жидкостных систем теплоснабжения, в том числе традиционных систем отопления. гелиосистем и т.д. В математических моделях температурных режимов и энергетической эффективности ТНУ, в отличии от известных методик, учитываются статические характеристики теплообменных аппаратов и парокомпрессионных машин. Рассматриваются разные альтернативные применению ТНУ варианты покрытия дефицита теплоснабжения и устанавливаются зоны и условия предпочтительного применения ТНУ. Прямое сопоставление результатов экспериментального и математического моделирования подтвердило адекватность теоретического анализа.
   Экспериментально и теоретически доказана эффективность реконструкции бытовых кондиционеров типа БК и их трансформации в индивидуальные ТНУ. Определены наилучшие технологические решения такой реконструкции.

Trostjanetsky L.M. The Combined heat pump installations on the domestic conditioners type BC base – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of technical sciences on the speciality 15. 14. 04 – Industrial thermal engineering. – Odessa State Polytechnical University, Odessa, 1998.

   The experimentation and mathematical modelling of heat pump installations on the domestic reconstructed conditioners and liquid heating systems base are studied in the work, including traditional heating systems, liquid solar systems etc. cases.
   The vapor-compression machines and heat exchangers stationary regimes were taken into account in the heat pump installations temperature regimes and energy efficiency mathematical models. It is one of the work important distinction in comparison with traditional approach.
   The experimental and mathematical modelling results direct comparison confirmed the theoretical analysis to be adequate.
   It was grounded experimentally and theoretically the known domestic conditioners BK-1500, 2500 etc. transformation into heat pump installations to be efficient. This reconstruction the best technological decisions were determined.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комбіновані теплонасосні установки на основі побутових кондиціонерів типу ПК

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net