Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами

Анотації 

Моісеєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2007.

   Дисертація присвячена проблемам кримінально-правової юрисдикції України щодо злочинів, вчинених за її межами. Розглядаються загальні питання кримінально-правової юрисдикції держави та її принципів, визначення злочину, вчиненого за межами України, досліджуються принципи кримінально-правової юрисдикції України щодо злочинів, вчинених за її межами. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України та практики його застосування.
   Ключові слова: кримінально-правова юрисдикція, принципи кримінально-правової юрисдикції, злочин, вчинений за межами України, екстратериторіальна кримінально-правова юрисдикція України.

Моисеев А. И. Уголовно-правовая юрисдикция Украины в отношении преступлений, совершенных за ее пределами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена проблемам уголовно-правовой юрисдикции Украины в отношении преступлений, совершенных за ее пределами. В работе формулируется понятие уголовно-правовой юрисдикции государства, ее соотношении со смежными понятиями. Проведена классификация уголовно-правовой юрисдикции, критериями которой признаются: место совершения преступления, гражданство преступника, вид (категория) совершенного преступления. Проведено различие между основаниями законодательного закрепления принципов уголовно-правовой юрисдикции и критериями, при помощи которых определяется такая юрисдикция. Дано определение принципов уголовно-правовой юрисдикции, проанализированы все выделяемые теорией уголовного права принципы. (Раздел 1). Проанализировано содержание термина “территория Украины”, определен объем уголовно-правовой юрисдикции Украины относительно территорий и объектов, которые входят в ее состав. Определено понятие преступления, совершенного за пределами Украины. Исследуются принципы экстратериториальной уголовно-правовой юрисдикции Украины (гражданства, международных договоров и защиты). В отношении каждого из них проанализированы основания законодательного закрепления соответствующего принципа, круг лиц и преступлений, на которые он распространяется. Обосновано отсутствие в УК Украины правила “двойной преступности” совершенного за ее пределами преступления при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности по законам Украины лиц, совершивших преступления за ее пределами. В работе сформулированы предложения о возможности в некоторых случаях повторного привлечения к уголовной ответственности по законам Украины лиц, совершивших преступления за ее пределами (Раздел 2). По итогам диссертационного исследования сформулированы выводы и предложения по усовершенствованию как уголовного законодательства Украины относительно уголовно-правовой юрисдикции Украины в отношении преступлений, совершенных за ее пределами, так и практики его применения.
   Ключевые слова: уголовно-правовая юрисдикция, принципы уголовно-правовой юрисдикции, преступление, совершенное за пределами Украины, экстратериториальная уголовно-правовая юрисдикция Украины.

Oleksandr I. Moiseiev. Criminal jurisdiction of Ukraine over crimes committed outside Ukraine. – Manuscript.

Thesis for PhD in law degree in the field 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the questions of the criminal jurisdiction of Ukraine over crimes committed outside Ukraine. The author studies general problems of criminal jurisdiction, principles of criminal jurisdiction over crimes committed outside Ukraine. The offers on improvement of the appropriate rules of Criminal Code of Ukraine and practice of their application are formulated.
   Keywords: criminal jurisdiction, principles of criminal jurisdiction, crime committed outside Ukraine, extraterritorial criminal jurisdiction of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net